اثرات مخرب و جبران ناپذیر کاشت ناخن | بیماری

: اثرات داغون کننده و جبران ناپذیر کاشت ناخن

: کاشت ناخن باعث ایجاد خطوط طولی و عرضی روی سطح ناخن می شه.

به گزارش آکا ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران ، دکتر عزیز جلالی، متخصص پوست و مو گفت: کاشت ناخن عفونت رو داره و باعث ایجاد قارچ پارونشی، التهاب خطوط طولی، عرضی روی سطح ناخن می شه و باعث ایجاد یه ماده خارجی مانند چسب زده می شه.

اول اینکه ناخن دستکاری می شه و بعد دور و بر ناخن تراشیده می شه کوتی کول ناخن کنده می شه کندن کوتی کول ناخن که یه وسیله دفاعی از ناخنه راه رو واسه ورود شکلای جور واجور میکروب و قارچ رو پیشرفت میده.

ایشون اضافه کرد: کاشت ناخن ایجاد التهاب و عفونتای زیاد و مزن که باعث تخریب ناخن می شه و اینکه ماده که روی سطح ناخن محل مناسبی می شه واسه رشد و نمو میکروبا که ممکنه عفونتای شدیدی در جسم خارجی ناخن بسازه و حتی حساسیتا و آلرژی به وجود می آورد که به اگزما تبدیل شه و هم اینکه ممکنه منظره ای بد و بسیار بیریخت واسه ناخن بسازه.

ایشون گفت: پدی کور و ماری کور هم می تونه به ناخن آسیب برسونه وقتی پدی کور انجام می شه دور و بر ناخن تراشیده می شه تا ناخن بزرگتر از ناخن جلوه کنه و چون در زیر ناخن لایه ای به نام کوتی کول هست و کار مراقبت از ناخن رو داره و وقتی که ورداشته شه راه واسه میکروبا و قارچا در قسمت زیر ناخن باز می کنه پس دستکاری ناخن به هر شکلی واسه زیبایی و تنوع طلبی خطر حساسیت و عفونت رو در پیش داره.

جمع آوری: آکا ایران

جدیدترین مطالب آکا ایران رو از راه ایمیل خود دریافت کنین

منبع :