تاثیر تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله …

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه تعداد قطعات محصولات مدرن صنعتی به قدری زیاد شده که مسئله تامین و مدیریت تامین کنندگان آنها به معضل بزرگی برای شرکتهای تولیدکننده تبدیل شده می باشد.

در بازارهای جهانی امروزی، شرکت ها واحدهایی با نامهای تجاری مجزا از هم نیستند که بتوانند به صورت مستقل فعالیت کنند. بلکه درعوض بخش مهمی از یک زنجیره عرضه هستند. در این حالت موفقیت نهایی یک شرکت بستگی به توانایی مدیریتی آن در انسجام بخشیدن و هماهنگی شبکه پیچیده ای از روابط تجاری میان اعضای زنجیره عرضه دارد(لمبرت و همکاران،2000،ص1-23)[1]. در دهه اخیر، مدیریت وظیفه خرید در زنجیره عرضه چالشی برای بیشتر شرکت ها بوده می باشد. و نیاز به دستیابی به یک سطح رقابتی جهانی در زمینه عرضه به گونه اساسی افزایش پیدا کرده می باشد(کارپاک و همکاران،2001،ص1-21)[2].

مدیریت زنجیره‌ تأمین[3] مانند مفاهیمی می باشد که تحولات عظیمی را در کشورهای صنعتی در عرصه تولید سبب گردیده می باشد(احمدی، 1384، 22). از دید کنسول مدیریت  لجستیک[4] کالا ضرورت مطالعه به روی مدیریت زنجیره‌ تأمین1 بسیار مهم می باشد علی الخصوص که کشورهایی زیرا ایران که درحال صنعتی شدن هستند می بایستی توجه ویژه ای نسبت به این مسئله داشته باشند درهمین راستا مدیریت تدارکات کالا (لجستیک ) بخشی از فرایند زنجیره‌ تأمین می باشد.

با در نظر داشتن موارد مذکور این پژوهش در زمینه امور بازرگانی و در بخش تدارکات و امور کالای(مدیریت بازرگانی)  شرکت مجتمع پارس جنوبی، به مقصود ارائه راهکار مناسب برای اولویت بندی معیارها  و ارزیابی و انتخاب عقلایی تر به جای ارزیابی و انتخاب ذهنی می باشد. با شناسایی و اولویت بندی معیارهای مناسب تر در انتخاب تامین کنندگان، با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی[5] که از روش های تصمیم گیری چند شاخصه[6]  می باشد انجام می شود. کارشناسان می توانند با نتایج حاصله از این روش به یک جمع بندی برای انتخاب تامین کننده مناسب برای شرکت دست یابند و با انجام این مطالعه و تحلیل نتایج و در نظر گرفتن ابعاد آن در شرکت مورد مطالعه جنبه عملیاتی(اجرایی)به خود خواهد گرفت.

 

1-2- اظهار مسئله

مدیریت امور خرید وتدارکات از حوزه هایی می باشد که نسبت به حوزه های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده می باشد. تقاضای روبه رشد وتنوع مشتریان، پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی های ارتباطی وسیستمهای اطلاعاتی، رقابت درعرصه بین المللی و افزایش آگاهی از محیط, همه جزو عواملی هستند که شرکت ها را وادار کرده می باشد که به مدیریت زنجیره‌ تأمین تمرکز کنند.

واژه مدیریت زنجیره‌ تأمین قریب به بیست سال می باشد که مورد بهره گیری قرار می گیرد و به فعالیت های یکپارچه پروسه تامین مواد، تبدیل آنها به کالاهای واسطه و نهایی، توزیع کالا وتحویل آن به مشتریان نهایی تصریح دارد (هیزر؛رندر،2001،ص42)[7]. مدیران از تحول در فناوری و زنجیره های عرضه آگاه شده اند. انواع شوک هایی که در سرتاسر بازارهای جهانی اتفاق می افتند، به گونه اساسی روشی را که مدیران به محیط سازمان می نگرند، را تغییر داده می باشد. یکی از حوزه هایی که بیشتر شرکت ها توجه خود را به آن معطوف کرده اند، مدیریت منبع یابی و خرید می باشد. سه مزیت از تمرکز بر مدیریت منبع یابی و خرید حاصل می گردد که عبارتند از: هزینه، کیفیت  و فناوری(

[1] – Lambert &et al, 2000, 1-23

[2] – Karpak & et al, 2001, 1-21

[3]. Supply chain  management(SCM)

[4]. Council of Logistics Management(CLM)

[5]. Analytic Hierarchic Process(AHP)

[6]. Multi Attribution Decision Making(MADM)

[7] – Heizer & Render, 2001, 42

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟