تاثیر عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای کلیدی در ارزیابی

2-2-1- مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیمات انتخاب عرضه کننده، عرضه کنندگانی را که بایستی به عنوان منابع خرید انتخاب شوند و اینکه چگونه مقادیر سفارش بایستی میان عرضه کنندگان انتخاب شده تخصیص داده شوند، را تعیین می کنند (کارپاک و همکاران،2001،ص1-21). انتخاب عرضه کننده صحیح یک تصمیم حیاتی با دامنه گسترده ای از استنتاجات در یک زنجیره عرضه می باشد. عرضه کنندگان تأثیر مهمی را در دستیابی به اهداف مدیریت عرضه اعمال می کنند. عرضه کنندگان رضایتمندی مشتری را در زنجیره ارزش افزایش می دهند. لیکن شراکت استراتــژیک با عرضه کنندگانی که بهتر اقدام می کنند بایستی درون زنجیره عرضه ادغام گردد تا بهبود عملکرد را در بیشتر جهات به وجود آورد. (کومار و همکاران،2004،ص 1-9)[1]  وظیفه خرید به این شکل می باشد که آن بایستی مواد مناسب را (موادی که الزامات کیفیت را برآورده می کند)، در کمیت مناسب، برای تحویل در زمان مناسب و مکان مناسب، از منبع مناسب (یک عرضه کننده که قابل اتکا بوده و تعهداتش را به موقع برآورده خواهدکرد) با خدمات مناسب (خدمات قبل و بعد از فروش) و با قیمت مناسب به دست بیاورد. تصمیم گیرنده خرید بایستی کوشش کند که این چندین مورد را به گونه همزمان با هم تحقق بخشد (لندرز.1997.ص37-43)[2]. مطالعه در ارتباط با معیارهای انتخاب تأمین ­کننده به دهه ­های اولیه سال 1960 برمی­گردد. در سال 1991 وبر و همکارانش، در یک مرور جامع در این زمینه (انتخاب تأمین کننده)، 74 مقاله را مطالعه کردند، که بعضی از آنها فقط یک معیار (فقط هزینه) و بعضی دیگر دو معیار(هزینه وکیفیت) و گروه های دیگر معیارهای مختص به پژوهش خود را  انتخاب نموده بودند که چندین معیار را ذکر کرده اند در این پژوهش تعداد مقالات را بر  حسب معیارهای دیکسون (که در جدول(2-1) صفحات بعدی آورده شده می باشد) دسته بندی کرده اند(کورنت ویبر.1991.ص 22-35)[3]. پس از آن تحقیقی دیگری با عنوان معیارهای انتخاب منبع تأمین، تاثیر عملکرد تأمین کنندگان به عملکرد توزیع کننده، در مقالات ارائه شده به چشم می خورد. این پژوهش سنجش نظام مندی را در عملکرد تأمین کننده انجام می‌دهد. در این پژوهش معیارهای اصلی انتخاب دارای زیر معیارهای مرتبط با خود هستند، مثل : اعتبار، تحویل به موقع و در معیار قابلیت اطمینان مورد تاکید قرار می گیرد(کاتزکیا.2004.ص 25-42)[4].

که طی مطالعه های انجام شده توسط محقق معیارهای کلی مقالات در نمودار(2-11) گرد هم آمده می باشد که برای طراحی پرسشنامه و انتخاب معیارها براساس سوابق پژوهش و نظر کارشناسان، ومتخصصان انتخاب گشت.

 

2-2-2-      معیارهای کلیدی در ارزیابی تأمین کنندگان براساس ادبیات و پیشینه آن

به نظر می رسد اولین معیارهای مشخص شده توسط دیکسون[5] می باشد که در پژوهش ایشان به تعریف 23 معیار برای انتخاب تأمین ­کننده پرداخته شده می باشد. انتخاب این معیارها بر اساس پژوهش به اقدام آمده از 373 مدیر خرید به دست آمده می باشد. او در پژوهش خود نشان داد که کیفیت، به عنوان مهم­ترین معیار انتخاب از نظر مدیران خرید مطرح می باشد و بعد از آن، معیارهای تحویل و سابقه عملکرد در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. جدول(2-1) ارائه شده توسط دیکسون می باشد که شامل 23 معیار می باشد که در جدول زیر ارائه شده می باشد.

 

[1] . Kumar, at al, 2004, 1-9

[2] . Leenders, 1997, 37-43

[3] . Current .Weber, 1991, 22-35

[4] . Katzecia,2004, 25-42

  1. Dickson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟