تاثیر عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-پایان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأمین [1]

الف: تهیه و تأمین، توزیع، نگهداری تمامی محتویات انبارها و حفاظت و پشتیبانی از مواد تهیه شده شامل تعیین نوع و تعداد مواد تهیه شده[2] را تأمین گویند.

ب: مجموعه فعالیت‏های پشتیبانی، شامل فرآیند برآورد، تأمین، تخصیص و توزیع نیازمندی های لجستیک را تأمین گویند( بیات ترک، 1382، 100)

 

2-1-3- مدیریت تأمین

مدیریت تأمین[3] عبارتست از:

الف: «روشی برای مطالعه و مطالعه کلیه ابعاد خرید و بهره گیری حقیقی از مواد و خدمات خریداری شده»

ب: «یک فرآیند کاری جدید که برای ماکزیمم کردن ارزش نقدینگی صرف شده خرید مواد و خدمات بکار می‏رود»

ج: مدیریت تأمین یک فرآیند جدید برای حداکثر کردن ارزش حاصله از منابع مصرفی برای خرید مواد و خدمات می باشد، که هم‏اکنون واژه‏های تأمین و خرید، جای خود را به عبارت «مدیریت تأمین » داده می باشد.

مفهوم مدیریت تأمین به نوعی با مفهوم فرآیند تدارک نمودار(2-1) از دو جهت متفاوت می باشد:

الف) مدیریت تأمین تنها کارکنان بخش خرید را درگیر نمی‏سازد، بلکه فرآیندی می باشد که استراتژی هایی را برای مدیریت کل فرآیند تدارک و تأمین مواد و خدمات، ایجاد می‏نماید.

ب) مدیریت تأمین یک فرآیند خروجی- ورودی می باشد، به این مفهوم که فرآیندی می باشد که خریدار را قادر می‏سازد تا به صورت فعال و پیشگیرانه ارزش‏هایی را که می تواند نیازهای وی را در بازار محقق سازد، شناسایی کند. مدیریت تأمین با رویکرد سنتی که در آن پیشنهادات و مناقصات مطرح بود و تنها در قابل نیاز بازار پاسخگو و منفعل بود، متفاوت می باشد (دیوید؛ شارون،1998،ص23)[4].

 

2-1-4- تعاریف زنجیره‌تأمین

بعضی از تعاریف زنجیره‌ تأمین عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– یک زنجیره‌ تأمین کلیه مراحل مستقیم و غیرمستقیم که در تکمیل درخواست(سفارش) مشتری درگیر هستند را شامل می گردد. زنجیره‌ تأمین فقط مرتبط با سازنده و تأمین کننده نیست بلکه حمل ونقل، انبارها، خرده فروشی ها وحتی خود مشتریان را نیز در برمی گیرد(چوپرا؛میندل، 2001،ص236)[5]. یک زنجیره‌ تأمین، شبکه ای از تسهیلات و گزینه های توزیعی می باشد که به تدارک مواد، تبدیل این مواد به  فرآورده های واسطه ای یا محصولات نهائی و توزیع این محصولات به مشتریان می پردازند (غضنفری، 2003. 136).

مدیریت زنجیره‌ تأمین عبارت می باشد از فرایند یکپارچه سازی فعالیت‌های زنجیره‌ تأمین و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و متناسب سازی فعالیت‌ها در زنجیره‌ تأمین تولید و عرضه محصول می باشد (لاودون،لاودون،2002،ص588).[6]

 

[1].  Supply

[2].  Defense Acquisition University, “Mda Glossary”

[3]. Supply Management

[4] . David & Sharon, 1998, 23

[5] . Chopra And Meind1, 2001, 236

[6] . Laudon, &  Laudon ,2002, 588

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟