تحقیق رایگان تعیین تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

مدیریت امور خرید وتدارکات از حوزه هایی می باشد که نسبت به حوزه های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده می باشد. تقاضای روبه رشد وتنوع مشتریان، پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی های ارتباطی وسیستمهای اطلاعاتی، رقابت درعرصه بین المللی و افزایش آگاهی از محیط, همه جزو عواملی هستند که شرکت ها را وادار کرده می باشد که به مدیریت زنجیره‌ تأمین تمرکز کنند.

واژه مدیریت زنجیره‌ تأمین قریب به بیست سال می باشد که مورد بهره گیری قرار می گیرد و به فعالیت های یکپارچه پروسه تامین مواد، تبدیل آنها به کالاهای واسطه و نهایی، توزیع کالا وتحویل آن به مشتریان نهایی تصریح دارد (هیزر؛رندر،2001،ص42)[1]. مدیران از تحول در فناوری و زنجیره های عرضه آگاه شده اند. انواع شوک هایی که در سرتاسر بازارهای جهانی اتفاق می افتند، به گونه اساسی روشی را که مدیران به محیط سازمان می نگرند، را تغییر داده می باشد. یکی از حوزه هایی که بیشتر شرکت ها توجه خود را به آن معطوف کرده اند، مدیریت منبع یابی و خرید می باشد. سه مزیت از تمرکز بر مدیریت منبع یابی و خرید حاصل می گردد که عبارتند از: هزینه، کیفیت  و فناوری( مونسزکا،1998،ص2-3)[2]. جای خوشبختی می باشد که اخیرا” در شرکت مورد مطالعه بخشی تحت عنوان مطالعه منابع و معرفی منابع ایجاد شده ولذا در راستای پژوهش حاضر می توان از اطلاعات این بخش بهره گیری نمود.از آنجا که تصمیم گیری زمانی که اطلاعات موجود ناکامل و غیردقیق هستند، مشکل می گردد. مشکل رویه ای دیگر در بهره گیری از رویه رسمی طرفداری از فرایند تصمیم گیری انتخاب عرضه کننده، به طبیعت نامتجانس معیارهای درنظر گرفته شده، برمی گردد. همچنین تعیین وزن های صحیح برای هر معیار ارزیابی سطح ناپایــداری ذاتی در فرایند انتخاب را افزایش می دهـد(بویلاسکوا؛پترونی،2002،ص236)[3]. این مهم تصمیم گیر را ناچار می کند که در اتخاذ تصمیم دقت نظر بیشتری به خرج دهد یک صرفه جویی کم درهزینه های خرید می تواند علاوه بر همان اندازه تاثیر بر روی سود، موجب افزایش چند برابر در فــروش گردد. همکاری نزدیک با عــرضه کنندگان، موجب هزینه های واحد پایین تر می گردد و روابط بلندمدت تر حتی کیفیت بهتـری را در هزینه پایین تر موجب می گردد(گافین؛مارک،1997،ص422-424 )[4].

در بیشتر صنایع، هزینه موادخام و قطعات، هزینه اصلی یک محصول را تشکیل می دهند، پس، بخش خرید می تواند تأثیر کلیدی را در کارایی و اثربخشی یک سازمان اعمال کند. بدین علت که اثر مستقیمی روی کاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت دارد(قدسی پور؛ابرین،2001،ص1)[5]. به علاوه، از آنجایی که هم اکنون عرضه کنندگان اثر اساسی را بر روی موفقیت یا شکست یک شرکت اعمال می کنند، خرید,که قبلاً به عنوان یک ابزار تاکتیکی محض درنظر گرفته می گردید، هم اکنون به عنوان یک وظیفه استراتژیک شناخته می گردد(گافین؛مارک،1997،ص422-424). در دنیای‌ امروز یکی‌ از بحث‌ انگیزترین‌ ونگران‌کننده‌ترین‌ موضوع ها در صنعت‌ و اقتصاد، تجارت‌ در بازار جهانی‌ می باشد‌ و این‌ مسئله‌ که‌ با ورود به‌ چنین‌ دنیایی‌ بایستی منتظر چه‌ پیامدهایی‌بود؟ و طریقه پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌چه‌ چالش‌هایی‌ پیش‌ روی‌ کشورهای‌ درحال‌توسعه‌ وکمتر توسعه‌یافته‌ قرار خواهد داد؟

مقصود خود را از زنجیره‌ تأمین، شناسایی عرضه کننده مناسب اظهار می‌داریم: مدیریت امور خرید وتدارکات از حوزه‌هایی می باشد که نسبت به حوزه‌های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده می باشد. تقاضای روبه رشد وتنوع مشتریان، پیشرفت‌های اخیر در زمینه تکنولوژی‌های ارتباطی وسیستم های اطلاعاتی، رقابت درعرصه بین المللی وافزایش آگاهی از محیط، همه جزو عواملی هستند که شرکت‌ها را وادار کرده که به مدیریت زنجیره‌ تأمین تمرکز کنند. از آنجائی‌که‌ با توجه‌ به‌ گذشته‌ این‌ صنعت‌ و پیش‌بینی‌آینده‌، حرکت درمحیط پیچیده‌ و ظریف‌ دنیای‌ رقابتی‌ امروز می باشد، هیچ‌سازمان‌ اقتصادیی‌ بدون‌ داشتن‌ یک‌ برنامه‌ریزی‌صحیح‌ و اصولی‌ قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ نخواهد بود(استراتژی مناسب). این‌ واقعیت‌ وقتی‌ دارای‌ اهمیت‌ بیشتری‌ می‌شودکه‌ مسئله‌ پیوستن‌ به‌ سازمان تجارت جهانی[6] و ورود به‌ بازارهای‌جهانی‌ از یک‌ سو و برنامه‌ ریزی‌ برای‌ یک‌ بخش ‌مهم‌ و دارای‌ مزیت‌ تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی ازسوی‌ دیگر مطرح‌ باشد. در شرکت های بزرگ دولتی همچون شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی[7]  علیرغم داشتن منابع مالی مناسب و نیروی انسانی کافی وکارآمد با معضلات زیر روبرو هستند؛

 

 1. تامین کالاهای خارجی(ورود کالا)
 2. موضوع تحریم های اقتصادی
 3. نحوه انتخاب منابع تامین کننده درخرید‌های داخلی

 

با در نظر داشتن ماموریت خطیر شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی2 که بهره برداری از ذخائر مشترک گازی مانند آن می باشد، تامین به موقع کالای مذکور همانند تأثیر جریان خون در بدن می باشد که لازم می باشد با توجه ویژه به آن پرداخته گردد.

[1] – Heizer & Render, 2001, 42

[2] – Monczka, 1998, 2-3

[3] – Bevilacqua & Petroni, 2002, 236

[4] – Goffin & Marek, 1997, 422-424

[5] – Ghodsypour & Obrein, 2001, 1

[6]. World Trade Organization(WTO)

[7]. South Pars Gas Complex(SPGC)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

 • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

 1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟