مقاله رایگان تعیین عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدیریت زنجیره‌تأمین

مفهوم مدیریت زنجیره‌ تأمین با تعریف سنتی لجستیک (پشتیبانی) متفاوت می باشد. لجستیک معمولاً به فعالیت هایی اطلاق می گردد که در داخل مرزهای یک سازمان مجزا اتفاق می افتد در صورتی که زنجیره‌ تأمین شبکه ای از شرکت هایی می باشد که با یکدیگر کار می کنند و اقدامات و فعالیت های خود را برای تحویل یک محصول (خدمت) به بازار متناسب می کنند. همچنین تمرکز لجستیک سنتی متوجه فعالیت هایی نظیر: تدارکات، توزیع، نگهداری و تعمیرات و مدیریت موجودی می باشد. مدیریت زنجیره‌ تأمین ضمن تاکید بر اهمیت لجستیک سنتی فعالیت های دیگر نظیر: بازاریابی، توسعه محصول جدید، مالی و خدمات به مشتریان را نیز تحت پوشش قرار می دهد. از نگاهی وسیع تر به تفکر زنجیره‌ تأمین، این فعالیت های اضافی در حقیقت اکنون بعنوان بخشی از کار جهت تکمیل در خواست مشتری مورد نیاز می باشد.

مدیریت زنجیره‌ تأمین به زنجیره‌ تأمین و سازمان های درون آن به عنوان یک موجودیت واحد می نگرد و یک رویکرد سیستمی را برای درک و مدیریت بهتر فعالیت های مختلف و هماهنگی بین آنها ارائه می نماید. بطور مثال نیاز به حفظ خدمات به مشتریان (در سطح بالا ) به نگهداری موجودی در حجم بالا منجر می گردد در صورتی که فعالیت و تولید در سطح بالائی از کارائی، نیاز به کاهش در سطوح موجودی را درخواست می کند. تنها زمانی می توان این تناقضات را برطرف کرده و بین آنها توازن مستقر نمود که کل این مجموعه و فرآیند را بطور یکپارچه و متناسب مدیریت نمود. مدیریت زنجیره‌تأمین به شکل‌های گوناگون اظهار شده می باشد و بعضی از آن تعاریف به صورت زیر می‌باشد. مدیریت زنجیره‌تأمین یک مجموعه از توجه‌ها می‌باشد که مورد بهره گیری قرارگرفته تا عرضه‌کننده، تولیدکننده، انبار و فروشگاه‌ها را منسجم کند و به همین شکل کالاها در کمیت و مکان صحیح تولید و توزیع شوند بدین مقصود که هزینه‌ها درحالی که سطح خدمت مشتریان را برآورده می‌کنند، کمینه شوند.

مدیریت زنجیره‌ تأمین جریان مواد اولیه و اطلاعات و نقدینگی را از فروشنده به مشتری و برعکس مورد توجه قرار می­دهد. مشخصه کلیدی کسب و کار زمان حاضر، این ایده می باشد که زنجیره‌ تأمین می باشد که رقابت می­کند نه شرکت ها و موفقیت یا شکست زنجیره‌ تأمین در بازار نهایتاً توسط مشتری نهایی تعیین می­گردد و تدارک محصول مناسب در زمان مناسب برای مشتری تنها اهرم موفقیت رقابتی نیست بلکه کلید بقا می­باشد. پس رضایت مشتریان و درک بازار، عوامل مؤثری در هنگام تدوین استراتژی زنجیره‌ تأمین می­باشند. (حاجی آقا و دیگران، 1385)

 

2-1-6- تعریف مدیریت زنجیره‌ تأمین

تعاریفی که در زمینه زنجیره‌ تأمین و مدیریت آن می توان ارائه داد، عبارتند از:

زنجیره‌ تأمین: زنجیره‌ تأمین بر تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می گردد. به گونه کلی، زنجیره‌ تأمین زنجیره ای می باشد که همه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می گردد. درمورد جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات می باشد، نیز حضور دارد (لاودون، لاودون، 2002،ص588).

مدیریت زنجیره‌ تأمین: مدیریت زنجیره‌ تأمین بر یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره‌ تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره، برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام مشتمل می گردد. پس، مدیریت زنجیره‌ تأمین عبارت می باشد از فرایند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره‌ تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و متناسب سازی فعالیت های تولید و عرضه محصول در زنجیره‌ تأمین.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟