تعیین فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری سازمان

تئوری سازمان[1] رشته­ای می باشد که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می­دهد. تئوری سازمان به هر دو جنبه تشریحی و تجویزی این رشته می­پردازد. تئوری سازمان تشریح می­کند که سازمان­ها، واقعاً چگونه ساختارمند می­شوند و همچنین پیشنهاداتی راجع به اینکه چگونه می­توان سازمان­ها را طوری بنا نمود که تاثیر آن­ها افزایش یابد، ارائه می­دهد. تئوری سازمانی دیدگاهی کلان نسبت به مسائل سازمانی دارد. تئوری سازمانی بر رفتار سازمان­ها متمرکز می باشد و تعریفی کلی از تاثیر سازمان ارائه می­دهد. تئوری سازمانی نه تنها به عملکرد کارکنان و توجه­های آن­ها بلکه با توانایی کلی سازمان برای تطبیق خود با شرایط و همچنین تحقق اهدافش سروکار دارد. (رابینز،1386)

دیدگاه چستر بارنارد: بارنارد یکی از اولین پژوهشگران سازمان می باشد که موضوع را با توجه رفتاری مورد مطالعه قرار داده می باشد. او سازمان را یک نظام همکاری تعریف می­کند و منظورش از همکاری، کار گروهی برای رسیدن به یک هدف مشترک می باشد. اگرچه ممکن می باشد این تعریف با تعاریف دانشمندان کلاسیک تشابه داشته گردید. اما بارنارد برای عوامل روانی و اجتماعی سازمان اهمیت بیشتری قائل شده می باشد.

از سوی دیگر، طبق نظریه­های کلاسیک مدیریت، اختیار همیشه از بالا به پایین تفویض می­گردد، یعنی اختیارات از مدیران رده­های بالای سازمان به مدیران رده­های پایین­تر داده می­گردد، در حالی که بارنارد عقیده دارد که اختیارات از پایین به بالا تفویض می­گردد. به نظر وی در صورتی شخص یک ابلاغ را معتبر می­داند و آن را می­پذیرد و به مورد اجراء در می­آورد که شرایط چهارگانه زیر در آن جمع باشد:

1) ابلاغ یا دستور برای او قابل فهم باشد.

2) اعتقاد داشته باشد که ابلاغ و دستور با اهداف سازمان مغایریت ندارد.

3) اعتقاد داشته یاشد که ابلاغ و دستور در مجموع با علایق شخصی او سازگاری دارد.

4) از لحاظ جسمی و دماغی قادر به اجرای ابلاغ یا دستور باشد

بارنارد معتقد می باشد که افراد مختلف بوسیله محرک­های گوناگون یا ترکیبی از محرک­ها و انگیزه­ها، در زمان­های مختلف ترغیب به کار می­شوند. نکته دیگر این که سازمان­ها شاید هیچگاه نتوانند کلیه محرک­هایی که افراد را به کوشش­های گروهی برمی­انگیزد، به کار ببرند. سازمان­ها معمولا از به کار بردن محرک­ها و انگیزه­های کافی برای ترغیب افراد به کار، ناتوانند. (ایران نزاد، پاریزی، ساسان گهر، 1386)

دیدگاه هیکس و گولت[2]: هیکس و گولت در کتاب خود به نام مدیریت، سازمان را این گونه تعریف می­کنند: سازمان عبارت می باشد از فرآیندی نظام یافته از روابط متقابل برای دست یافتن به اهداف معین. این تعریف از پنج عنصر تشکیل شده می باشد:

1)سازمان همیشه از افراد تشکیل می­گردد.

2)این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند. به بیانی دیگر بین آن­ها روابط متقابل مستقر می باشد.

3)این روابط متقابل را می­توان نظام بخشید.

4)کلیه افراد در سازمان­ها دارای هدف­های مشخص هستند و بعضی از این هدف­ها در عملکرد آن­ها تأثیر می­گذارند. هر فرد انتظار دارد که از طریق همکاری در سازمان به هدف­های شخصی خود نائل گردد.

5)این روابط متقابل همچنین نیل به هدف­های سازمانی را که ممکن می باشد با اهداف شخصی کارکنان متفاوت باشد، میسر می­کند. به بیانی دیگر، اعضای سازمان برای دست یافتن به هدف­های فردی، حصول هدف­های مشترک سازمانی را دنبال می­کنند.

با دقیق­تر شدن در این تعریف ملاحظه می­گردد که روی موضوع روابط متقابل بین افراد، تأکید خاص شده می باشد، به این معنی که سازمان چیزی غیر از روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی، این روایط متقابل را که شامل تعیین تأثیر­ها، روابط بین افراد، فعالیت­ها، سلسله مراتب هدف­ها و سایر ویژگی­های سازمان می باشد، منعکس می­نماید. (ایران­نزاد، پاریزی، ساسان گهر،1386، ص24)

  1. Organization Theorey
  2. Hicks & Gullet

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟