دانلود پایان نامه ارشد:سنجش ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه خارجی

پژوهش کلاسیک در مورد ارتباط بین استراتژی وساختار بوسیله آلفرد چندلر[1] انجام و در اوایل دهه 1960 منتشرگردید. تمامی آثار فعلی در مورد ارتباط استراتژی – ساختار بطور محسوسی از پژوهش چندلر اثر پذیرفته می باشد. چندلر صدها شرکت از بزرگ­ترین شرکت­های امریکایی را از نزدیک مورد مطالعه قرار داد. از این مطالعه­ها نتیجه­گیری نمود که تغییرات در استراتژی این شرکت­ها، منجر به تغییراتی در ساختار آن­ها گردیده می باشد. از این رو چندلر اظهار می­دارد، اگر شرکتی فعالیت­های خود را توسعه داده و خواهان ادامه کار به صورت کارامد باشد، بایستی ساختار جدیدی را بکار گرفته یا اینکه لااقل در ساختار فعلی خود تجدید نظر کند. هرگاه ساختار از استراتژی تبعیت نکند نتایج کار مطلوب نخواهد بود. چندلر پی برد که شرکت­های مورد مطالعه او از آغاز با ساختارهای متمرکز شروع بکار کرده­اند. این قضیه انعکاس این واقعیت می باشد که آن­ها آغاز خطوط تولیدی محدودی داشتند. با افزایش تقاضا برای محصولاتشان این شرکت­ها گسترش پیدا کردند، خطوط تولید خود را افزایش داده و مجبور شدند، برای دنبال کردن استراتژی­های جدید و انطباق شرکت با این استراتژی ها، ساختار­های متفاوتی را بکار گیرند. رشد و تنوع­گرایی در محصولات، نیاز به ساختار چند بخشی مستقل را افزایش داد و ساختارهای کاملا متمرکز همراه با پیچیدگی مضاعف، ناکارا و غیر عملی گردیدند. چندلر اساساً استدلال می­کند که سازمان­ها با محصول و خط تولید واحد دارای سازگاری نه چندان منسجم میان استراتژی سازمان و ساختاری ساده می­باشد. تصمیمات در یک مدیر متمرکز بوده و ساختار سازمان، ساختاری دارای تمرکز زیاد، رسمیت و پیچیدگی کم می­باشد. به موازات پیشرفت سازمان نیاز به تجدید ساختار بر اساس فعالیت­های متنوع شرکت می­باشد. استراتژی تنوع محصول، نوعی ساختار سازمانی را می­طلبد که تخصیص کارامد منابع، مسئولیت پذیری در فبال عملکرد و هماهنگی بین واحدها را ایجاب کند. بر اساس نظریه چندلر، سازمان­ها موقعی که تنوع­گرای را در پیش می­گیرند، بایستی ساختاری متفاوت نسبت به شرکت­هایی که استراتژی تک محصولی را دنبال می­کنند، بکار گیرند.

بعد از پژوهش چندلر در اواایل دهه 1960 مهمترین پژوهش پیرامون ارتباط استراتژی– ساختار بوسیله مایلز و اسنو[2] انجام شده می باشد. مایلز و اسنو سازمان­ها را بر اساس انواع چهارگانه سازمان­های استراتژیک را به سازمان­های تدافعی[3]،

  1. 1. Alfred Chandler

2.Milies & Snow

1.Defender

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟