دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

-روش­شناسی پژوهش

با در نظر داشتن این که هدف پژوهش مطالعه تاثیر تبلیغات بر افزایش فروش محصولات غذایی می باشد، ارتباط­ی بین متغیرهای مستقل و وابسته با انجام تحلیل رگرسیون مطالعه می­گردد. لذا، پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی، و از نظر شیوه­ی انجام، توصیفی می باشد.

 

1-7-روش جمع­آوری داده­ها

پژوهش­های علمی از نظر روش گردآوری داده­ها به سه دسته­ی تجربه­های آزمایشگاهی، مطالعه میدانی و پژوهش پیمایشی تقسیم می­شوند. روش­های پیمایشی به سه دسته­ی مقطعی، مدتی و دلفی تقسیم می­شوند. روش مورد بهره گیری برای گردآوری داده­ها در این پژوهش پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد. زیرا، گردآوری داده­ها درمورد­ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان انجام می­گردد. برای مطالعه­ی مبانی نظری پژوهش نیز از روش کتابخانه­ای و مراجعه به کتاب­ها و مقاله­های مختلف در این زمینه بهره گیری شده می باشد.

1-8- جامعه و نمونه­ی آماری پژوهش

جامعه­ی آماری پژوهش حاضر، مصرف­کنندگان بالقوه و بالفعل محصولات مواد غذایی مانند لبنیات، خشکبار، کنسرو و … می­باشند. مصرف کنندگان مزبور از شهر اهواز انتخاب خواهند گردید. پرسش نامه­ها در خیابان­هایی از شهر اهواز توزیع می­گردد که مراکز اصلی این نوع کسب و کار باشد. با در نظر داشتن این­که تعداد مصرف کنندگان این محصولات نامحدود هستند و واریانس جامعه نامعلوم می باشد، جهت تعیین حجم نمونه­ی پژوهش از فرمول زیر بهره گیری خواهد گردید:

 

Z : مقدار احتمال نرمال استاندارد

p : نسبت موفقیت

α : سطح خـطا

D : دقت مورد نظـر محقق

h : حجم نمونه

 

1-9-قلمـرو پژوهش

هر تحقیقی بایستی دارای قلمرو و دامنه­ی مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه­ی مراحل پژوهش به موضوع پژوهش تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش­ها دارای دامنه­های زیر می­باشد:

 

1-9-1-قلمـرو موضوعی پژوهش

موضوع پژوهش حاضر چگونگی تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز می باشد.

 

1-9-2- قلمـرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش نیمه­ی دوم سال 1390 و نیمه اول سال 1391 می­باشد.

­

1-9-3- قلمـرو مکانی پژوهش

محدوده­ی مکانی این پژوهش شهرستان اهواز (یکی از کلان شهرهای کشور و مرکز استان خوزستان) در نظر گرفته شده می باشد. پرسش نامه­های پژوهش در خیابان­های سلمان فارسی، شریعتی و آیت­الله طالقانی که مراکز اصلی این نوع کسب و کار در شهر اهواز هستند، توزیع شده می باشد.

 

1-10- کاربران نتایج پژوهش

اشخاص، گروه­ها و سازمان­های مختلفی شامل مدیران و هیئت مدیره­ی شرکت­ها، دولت، کارشناسان بازاریابی، دانشـجویان و محـققان می­توانند از نتایج این پژوهش برای اخذ تصمیمات کارا و توجه بیش از پیش به تأثیر تبلیغات بهره گیری نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.