شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

-روش­شناسی پژوهش

با در نظر داشتن این که هدف پژوهش مطالعه تاثیر تبلیغات بر افزایش فروش محصولات غذایی می باشد، ارتباط­ی بین متغیرهای مستقل و وابسته با انجام تحلیل رگرسیون مطالعه می­گردد. لذا، پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی، و از نظر شیوه­ی انجام، توصیفی می باشد.

 

1-7-روش جمع­آوری داده­ها

پژوهش­های علمی از نظر روش گردآوری داده­ها به سه دسته­ی تجربه­های آزمایشگاهی، مطالعه میدانی و پژوهش پیمایشی تقسیم می­شوند. روش­های پیمایشی به سه دسته­ی مقطعی، مدتی و دلفی تقسیم می­شوند. روش مورد بهره گیری برای گردآوری داده­ها در این پژوهش پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد. زیرا، گردآوری داده­ها درمورد­ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان انجام می­گردد. برای مطالعه­ی مبانی نظری پژوهش نیز از روش کتابخانه­ای و مراجعه به کتاب­ها و مقاله­های مختلف در این زمینه بهره گیری شده می باشد.

1-8- جامعه و نمونه­ی آماری پژوهش

جامعه­ی آماری پژوهش حاضر، مصرف­کنندگان بالقوه و بالفعل محصولات مواد غذایی مانند لبنیات، خشکبار، کنسرو و … می­باشند. مصرف کنندگان مزبور از شهر اهواز انتخاب خواهند گردید. پرسش نامه­ها در خیابان­هایی از شهر اهواز توزیع می­گردد که مراکز اصلی این نوع کسب و کار باشد. با در نظر داشتن این­که تعداد مصرف کنندگان این محصولات نامحدود هستند و واریانس جامعه نامعلوم می باشد، جهت تعیین حجم نمونه­ی پژوهش از فرمول زیر بهره گیری خواهد گردید:

 

Z : مقدار احتمال نرمال استاندارد

p : نسبت موفقیت

α : سطح خـطا

D : دقت مورد نظـر محقق

h : حجم نمونه

 

1-9-قلمـرو پژوهش

هر تحقیقی بایستی دارای قلمرو و دامنه­ی مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه­ی مراحل پژوهش به موضوع پژوهش تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش­ها دارای دامنه­های زیر می­باشد:

 

1-9-1-قلمـرو موضوعی پژوهش

موضوع پژوهش حاضر چگونگی تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز می باشد.

 

1-9-2- قلمـرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش نیمه­ی دوم سال 1390 و نیمه اول سال 1391 می­باشد.

­

1-9-3- قلمـرو مکانی پژوهش

محدوده­ی مکانی این پژوهش شهرستان اهواز (یکی از کلان شهرهای کشور و مرکز استان خوزستان) در نظر گرفته شده می باشد. پرسش نامه­های پژوهش در خیابان­های سلمان فارسی، شریعتی و آیت­الله طالقانی که مراکز اصلی این نوع کسب و کار در شهر اهواز هستند، توزیع شده می باشد.

 

1-10- کاربران نتایج پژوهش

اشخاص، گروه­ها و سازمان­های مختلفی شامل مدیران و هیئت مدیره­ی شرکت­ها، دولت، کارشناسان بازاریابی، دانشـجویان و محـققان می­توانند از نتایج این پژوهش برای اخذ تصمیمات کارا و توجه بیش از پیش به تأثیر تبلیغات بهره گیری نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای