دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش :   

قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی پژوهش متمرکز مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان می باشد.

 

قلمرو زمانی :

زمان انجام پژوهش ازاسفند ماه سال 1389 شروع و تا  فروردین 1391 طول کشیده می باشد.

 

قلمرو مکانی:

این پژوهش از نظر مکانی محدود به شهر تهران می باشد.

 

1-9  محدودیتهای پژوهش :

محقق در طی انجام این پژوهش همواره با معضلات مواجهه بوده می باشد ،از یک طرف عدم تمایل به پاسخ دادن به سؤلات پرسشنامه در بین خریداران ویا مشتریان واز جانب دیگر عدم تمایل به بجای آوردن و همینطور با در نظر داشتن اینکه رفتار خریداران در هنگام خرید خودرو گاهی پیچیده و مبهم به نظر می رسید و با در نظر داشتن اینکه علم تبلیغ، با انسانهای سرو کار دارد شناخت انسانها راحت و آسان نیست و این خود یک مشکل مهم می باشد. زیرا که در هنگام خرید خودرو عوامل دیگری می تواند ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر خرید مشتریان باشد که این عوامل اثر گذار، بسیار زیاد می باشد و جای بحث زیادی را دارد.

 

1-10 واژگان کلیدی :

تبلیغ : تبلیغ از مصدر تفعیل، از ریشه بلغ، به معنای رساندن می باشد . خود تبلیغ به معنای رسانندگی و مبلغ به معنای رساننده پیام ها و آموزه های ویژه تبلیغی می باشد.

تبلیغات: عبارت می باشد از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف پیش روی دریافت وجه برای مؤسسه انتفاعی یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند .

(عباسی و محمدیان ، 1386،ص99)

تبلیغات تجاری : پرفسور مک کارتی تبلیغات تجاری را اینگونه تعریف می کند:تبلیغات تجاری عبارتست از هر گونه ارائه پیشبرد ایده ها, کالا ها و خدمات به شکل غیر شخصی یا موسسه ای که با پرداخت هزینه آنرا انجام میدهند (محمدیان,1381,ص 2)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آگهی های بازرگانی: عبارتست از هر نوع مطلب اعلامیه و اطلاعیه تجاری برای جلب توجه مردم یا افکار عمومی که از طریق رسانه ها منتشر و در آن کالا یا خدمات و یا مراجعه به موسسه های توصیه شده می باشد.

مصرف کننده:  شخصی می باشد که یک نیاز یا خواسته را شناسایی کرده و خریدی را انجام می دهد و پس از گذراندن

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.