دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت فروش

مدیریت فروش از مباحثی می باشد که در سالهای اخیر مطرح شده و بیشتر به برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل نیروی فروش تاکید می کند.

کالاها و خدمات توسط شرکت­ها تولید و روانه بازار می گردد و با انجام عملیات فروش توسط فروشندگان به دست خریداران رسانده می گردد. فروشندگان تأثیر پل ارتباطی بین تولید کننده و مصرف کننده را بازی می کنند، پس فعالیت­های فروشندگان بایستی توسط مدیران فروش به نحوی مقتضی، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل گردد.

اساساً وظایف مدیر فروش نیز همانند هر مدیر دیگری شامل برنامه ریزی، سازماندهی، گزینش نیروی انسانی و انگیزش، هدایت و کنترل نیروهای تحت سرپرستی خود می باشد.

مدیر فروش بایستی اهداف فروش را مشخص کند و این اهداف را با اهداف بازاریابی و اهداف کل شرکت متناسب سازد. به بیانی دیگر، اهداف بازاریابی شرکت به اهداف فروش تبدیل می گردد. اهداف فروش نیز حجم فروش را با در نظر داشتن هر خط تولید تعیین می کند. اهداف فروش را می توان برحسب مبالغ فروش یا واحدهای فروش رفته تعیین نمود. این اهداف را می توان برحسب مناطق فروش، انواع مصرف کنندگان و دوره های زمانی نیز تقسیم بندی نمود. به علاوه اهداف را بایستی همواره ارزیابی، نظارت و کنترل و در صورت لزوم آنها را تعدیل نمود، تا از طریق فروش، سود کافی حاصل گردد (گلچین فر و بختائی، 1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیر فروش همچنین بخشی از اوقات خود را جهت رسیدگی به موارد زیر اختصاص می دهد.
1) گزینش و استخدام افراد مورد نیاز برای تکمیل نیروی فروش.

2) فراهم کردن امکانات جهت آموزش کافی برای نیروی فروش خود.

3) اطمینان از اینکه سیاستها و برنامه های حقوق و دستمزد موجب انگیزش جهت فروش بیشتر در پرسنل فروش می گردد.

4) ارزیابی هر چند وقت یکبار از عملکرد نیروی فروش.

در زیر هر یک از وظایف مدیران فروش را به تفکیک در حوزه عملیات مدیریت فروش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

2-11-2-1- برنامه ریزی

مدیران فروش در عملیات خود آغاز بایستی به برنامه ریزی فروش بپردازند. فرایند برنامه ریزی عبارت می باشد از مجموعه ای از تصمیمات به هم پیوسته که در نهایت تصویر تمام نمایی از مراحل عملیات به دست می دهد. البته لازم به یادآوری می باشد که برنامه ریزی فروش بایستی به دقت با برنامه ریزی کلی شرکت متناسب و در چارچوب آن باشد.

اهمیت برنامه ریزی به معنای تفکر پیشاپیش و پیش بینی راه حلهای احتمالی آینده می باشد. یکی از اهرمهای عالی برنامه ریزی فروش که مورد بهره گیری مدیران فروش می تواند قرار گیرد، تدوین بودجه دقیق فروش و هزینه های توزیع و فروش، تعیین مناطق فروش و ایجاد سهمیه های فروش برای فروشندگان می باشد. برای تدوین بودجه فروش بایستی مدیران فروش دست به پیش بینی فروش بزنند.

پیش بینی فروش یک تخمین از فروش های نقدی یا واحدهای فیزیکی بر پایه یک دوره زمانی معین در آینده تحت یک برنامه بازاریابی طراحی شده و مجموعه مفروضاتی از شرایط و عوامل محیطی می باشد. اساساً پیش بینی بودجه فروش، پایه و اساس تمام برنامه ریزیهای عملیاتی یک شرکت را تشکیل می دهد (گلچین فر و بختائی، 1387).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.