دانلود پایان نامه بررسی عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

تفسیر معیارهای مورد پژوهش

2-2-4-1-   بعد مسافت(حمل و نقل)

مدیران فروش و بازاریابی خواهان حجم بالای موجودی، و ارسال های مقطعی هستند. درعوض مدیر حمل ونقل خواهان کاهش هزینه ها به وسیله انتخاب شیوه های حمل ونقل اقتصادی تر اما کندتر می باشد.

امکان دارد که هرکدام از این مدیران در زمینه حرفه ای خود فردی کارآمد معرفی شوند اما ممکن می باشد این امر به قیمت ناکارآمدی استراتژی بازاریابی تمام گردد. (اهداف کلی فدای اهداف بخشی گردد). در توجه سیستمی، مفهوم هزینه کل اهمیت دارد. زیرا هزینه های جزیی کم اهمیت تر از هزینه های کل می باشد. هزینه نگهداری موجودی های  زیاد ممکن می باشد غیرعقلایی به نظر برسد اما اگر موجودی های  زیاد به فروش و سود بیشتر منجر گردد آنگاه هزینه کل فعالیت های مدیریت توزیع فیزیکی منطقی خواهدبود. هزینه ها بازتابی از استراتژی توزیع هستند و حداکثر خدمات با حداقل هزینه ها میسر نخواهد گردید. درگذشته معمولاً حمل ونقل جاده ای رایج ترین شیوه حمل ونقل بود. زمانی که حجم کالاهای قابل حمل به حد قابل توجهی برسد، شرکت ممکن می باشد به جای بهره گیری از شرکت های حمل ونقل باربری، نسبت به خرید وسایل نقلیه اقدام کند.

 • برای بعضی از کالاها حمل و نقل ریلی مناسب تر می باشد. چنانچه ازنظر زمانی وقت داشته باشیم و کاهش هزینه ها یک فاکتور مهم باشد، این روش بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بخصوص زمانی که کالاها فله ای باشند، روش ریلی برای حمل ونقل مناسب تر خواهد بود.
 • برای کالاهای با ارزش و وزن کم حمل هوایی برای توزیع مناسب تر می باشد.
 • برای مسافت های بسیار دور، این روش بسیار مرسوم می باشد. حمل هوایی نسبت به حمل دریایی بسیار سریعتر اما پرهزینه تر می باشد. درحمل دریایی هزینه های بسته بندی و تخلیه و بارگیری و بیمه اقلام عمده هزینه را تشکیل می دهند. درهر صورت روش حمل ونقل انتخابی بایستی تا سرحد امکان کالاها را از آسیب و خرابی محفوظ دارد.

با در نظر داشتن اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی  به دور از بازار کالا و خدمات در پایین ترین نقطه جغرافیایی کشور عزیزمان ایران قرار دارد، معمولاً بیشترین هزینه را در خرید های جزئی حمل ونقل تشکیل می دهد. این هزینه به سادگی قابل محاسبه می باشد و می تواند به گونه مستقیم با وزن یا تعداد کالاها بدست آورد. هزینه ها دقیقاً ازطریق انتخاب روش حمل و نقل، کنترل و قابل مطالعه می شوند. زمان تحویل یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی تأمین کنندگان می باشد زیرا که تاخیر در تحویل می تواند ضررهای هنگفتی به سازمان وارد نماید هزینه هایی مانند توقف خط تولید و در نتیجه هزینه های توقف دستگاهها و هزینه های پرسنلی و جریمه های احتمالی مشتری به خاطر تاخیر را میتوان از معضلات تحویل دیر هنگام اظهار نمود.

پایش عملکرد برنامه تحویل از الزمات بعضی استانداردهای مدیریت کیفیت مانند ISOTS16949 می باشد و در بسیاری از روشهای ارزیابی تنها پارامتر زمان برای شاخص تحویل بموقع بهره گیری می گردد به گونه مثال در سیستم ارزیابی تأمین کنندگان مگاموتور، شاخص تحویل بموقع از حاصل تقسیم تعداد محموله هایی که با تاخیر ارسال گردیده اند بر کل تعداد محموله های ارسالی بدست می آید. همچنین در بسیاری از مقالات مرتبط با ارزیابی تأمین کنندگان نیز از فرمولهای مشابه ای بهره گیری گردیده که مثال دیگر، بهره گیری از فرمول زیر را برای محاسبه زمان تحویل بموقع [1]می باشد که مبتنی بر تعداد قطعات بموقع دریافت شده می باشد(کورمیکان؛کوننهنقما.20070ص353-366)[2].

 

 

: NPRP تعداد قطعات بموقع دریافت شده [3]

: NTPE تعداد کل قطعات مورد انتظار [4]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرمول شماره یک:

OTD=

 

بعضی محققین عامل زمان را در محاسبه تاخیر اعمال می نمایند(الرام.1993.ص 49-60(. [5]اما در شرایط واقعی در بسیاری مواقع تاخیر در تحویل کالا ممکن می باشد شامل بخشی از محموله مورد نظر باشد و همچنین تعداد روزهای تاخیر در ارسال نیز اهمیت زیادی دارد به گونه مثال محموله ای که با 20 روز تاخیر ارسال گردیده با محموله ای که با 1 روز تاخیر ارسال گردیده بایستی با یکدیگر متفاوت باشد.

پس برای محاسبه شاخص زمان تحویل بایستی تواما به زمان و تعدادکالای با تاخیر رسیده توجه نمود که در فرمول زیر علاوه بر مدت تاخیر، تعداد کالایی که با تاخیر رسیده نیز لحاظ می گردد.

= مدت تاخیر محموله  در ارسال і ام

= تعداد کالای ارسال شده با تاخیر در ارسال і ام

T= کل زمان تعهد

L= تعداد کل محموله

=K ضریب جریمه دیرکرد

به گونه کلی ضریب  K  با در نظر داشتن ماهیت کالا، موجودی ذخیره و سیاستهای سازمان تعیین می گردد.

 

1-  On Time Delivery

[2] – Cormican & Cunningham, 2007, 353-366

[3] – Number of Parts Received on Time

[4] – Number of Total Parts Expected

[5] – Ellram, 1993, 49-60

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

 • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

 1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟