دانلود مقاله رایگان رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری -دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

– تبلیغات فرهنگی

معنای لغوی “تبلیغات ” در زبان فارسی معادل رساندن پیام و در اصطلاح کوششی می باشد آگاهانه و حساب شده که به مقصود تغییر ادراک و همسو کردن رفتار مخاطب با نیت مورد نظر مبلغ انجام می شود.  تبلیغ را بایستی نوعی اطلاع رسانی تعریف نمود.

“فرهنگ “را بایستی مجموعه‌ای از باورها, آیین‌ها, اندیشه‌ها, آداب و رسوم  و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن, فرهنگ مقوله‌ای می باشد که در سطح جامعه و گروه, و در تعامل میان آنها معنا می‌یابد و شیوه برقراری ارتباط و تعامل را میان افراد آن جامعه اظهار می کند. برمبنای فرهنگ می باشد که افراد تجارب,‌ تصورات و عقاید خود را با یکدیگر مبادله می‌کنند. فرهنگ را می‌توان نظامی فکری دانست که در گفتار و رفتار جامعه متجلی می گردد. در یک توجه کلی و جامع, ”فرهنگ“ شیوه و اسلوب زندگی می باشد. از این منظر, فرهنگ مقوله‌ای می باشد در حال تحول, که از بسیاری از شرایط اجتماعی, اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه تاثیر می‌پذیرد (عظیمی، 1388).

ارتباط بین تبلیغ و فرهنگ را می توان این چنین بیان نمود ؛ تبلیغ در واقع یک ابزار فرهنگ ساز می باشد و مثال عینی آن نیز اشاعه­ی فرهنگ مصرف گرایی در سطح جوامع می باشد. زمانی که فرهنگ جدیدی ایجاد می گردد به سادگی قابل تغییر نیست و برای تغییر این نظام فرهنگی نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و تامین ابزارهای لازم می باشد. تبلیغات از طریق رسانه های مختلف اعم از مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون، تبلیغات محیطی و غیره در اشاعه و شتـاب فرهنگ هر جامعه  موثر بوده و بـرای تغییر فرهنـگ جوامع نیاز بـه یـکـ برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ضروری می باشد. رویکردی که چاره ای غیر از هماهنگی اجزا و عوامل تاثیرگذار و تامین هزینه های آن نداریم. تبلیغات فرهنگی می تواند بار عظیمی از اطلاعات و آموزش های فرهنگی را با خود به همراه داشته باشد. در واقع هر تبلیغ فرهنگی علاوه بر اطلاع رسانی پیام های آموزشی نیز همراه دارد که ممکن می باشد این پیام ها فقط تصویر و یا نماد باشند و الزامی نیست که حتما این آموزش ها به صورت شعار یا عنوان ارایه گردد.

فرهنگ، مهم ترین عامل در شخصیت دادن و شکوفا کردن استعدادهای درونی افراد جامعه به شمار می رود و بایستی گفت هر یک از جوامع انسانی، فرهنگ خاص خود را دارد که در حلول تاریخ شکل گرفته می باشد و همین فرهنگ، هویت دهنده یک جامعه می باشد. اما هرگاه جامعه ای نتواند هویت ملی خود را حفظ کند و به اصطلاح گرفتار خودباختگی فرهنگی گردد، پیش روی فرهنگ بیگانه منفعل و تسلیم خواهد گردید. به همین علت می باشد که کشورهای جهان در کنار ارتباطات فرهنگی با سایر کشورها کوشش می کنند تا فرهنگ ملی خود را حفظ، ترویج و تقویت کنند. خصوصاً در عصر حاضر که قدرت های سلطه گر می کوشند با ترویج فرهنگ غرب، در کشورهای دیگر نفوذ کنند و به همین دلیل همواره چنین وانمود می کنند که هرگونه پیشرفت، در گرو پیروی از فرهنگ غرب می باشد (عظیمی، 1388).

حفظ ارزش های فرهنگی در آگهی­های بازرگانی عامل مهمی در پذیرش این گونه تبلیغات در میان عامه­ی مردم می باشد. بدیهی می باشد در نظر گرفتن این عوامل نسبت به گروه های مختلف مخاطبان آگهی ها در رونق بازار در جامعه های مختلف تأثیر به سزایی خواهد داشت.

حفظ هویت فرهنگی یک ملت، گسترش، تقویت و افزایش تولید محصولات فرهنگی از اهم فعالیت های یک نهاد فرهنگی می باشد. اگر نهادهای فرهنگی ایجاد شده رسمی یعنی دولتی و غیردولتی نتوانند در این راستا خدمتی انجام دهند و برای حفظ هویت فرهنگی یک ملت گامی ارزنده و قوی بردارند و یا نتوانند از دستاوردهای فرهنگی جهان پیشرفته به درستی بهره گیری کنند و زمینه های بهره گیری را برای ملت خود طوری مساعد سازند که ریشه های اساسی و یا اساسات فرهنگی یک ملت را زیر سؤال نبرند و با آنها مقابله نکند. در این صورت در انجام وظایف خود موفق نیستند.

در زمینه فرهنگ سازی، جهت دهی، برجسته سازی و هنجار آفرینی در عرصه­های عملی و کاربردی بایستی به نکات عمده و اصلی توجه و عنایت گردد که اکثراً از این قرارند (عظیمی، 1388):

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.