عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2-              فرایند توزیع

فرایند توزیع از زمانی آغاز می گردد که تأمین کننده سفارشی را از جانب مشتری دریافت می کند. مشتری از چگونگی سیستم توزیع تأمین کننده و منمودارات آن آگاهی ندارد. درواقع برای او فقط کارآیی سیستم توزیع اهمیت دارد. به عبارت بهتر، دریافت کالا در زمان انتظار[1]، خواسته او می باشد.

 

2-1-3- مقدمه ای بر مدیریت توزیع فیزیکی

در زمان جنگ جهانی دوم و جنگهای کره و ویتنام، افسران پشتیبانی مدیریت توزیع فیزیکی را به صورت گسترده در زمینه ارسال غذا، اسلحه، دارو و سایر تجهیزات نظامی ازکلیه نقاط جهان به نقاط جنگی به کار می برده اند. مدیریت توزیع فیزیکی به عنوان یک مرکز هزینه برای تجزیه و تحلیل بسیار ارزشمند می باشد، همچنان که این وظیفه درحال حاضر به عنوان ابزار بازاریابی در جای صحیح خود شناسایی شده می باشد. در بازارهای محصولات یکسان، جایی که تفاوت در قیمت ها قابل اغماض می باشد، خدمات اغلب به عنوان یک ابزار رقابتی به کار می طریقه در حقیقت مشتریان برای محصولاتی که به موقع ارسال می شوند برتری قائلند. پس، توزیع یک مسئله فرعی برای بازاریابی محسوب نمی گردد بلکه جایگاه ویژه ای در آمیخته بازاریابی دارد و می تواند جزء مؤلفه های ضروری استراتژی بازاریابی باشد. براساس برنامه ریزی بازاریابی، یک سیستم لجستیک بازرگانی که خوب سازماندهی شده می تواند به مشخص کردن و بهره برداری از فرصت ها کمک کند.

بحث در ارتباط با مدیریت توزیع فیزیکی معمولاً از دیدگاه عرضه کننده مطرح می گردد. با وجود این، درک توزیع فیزیکی برای خریدار نیز اهمیت دارد. علاوه بر درک وظایف توزیع که عرضه کننده با آن روبرو می گردد، واحد خرید بایستی روشهای لجستیک برای کنترل موجودی و سیکل سفارش را موردتوجه دقیق قرار دهد. مدیریت توزیع فیزیکی به عنوان بخشی از آمیخته بازاریابی، با تمام وظایف بخشی بازاریابی در ارتباط می باشد و تأثیر عمده ای را به عنوان یک عامل مهم در دسترسی به اهداف و رضایت مشتری اعمال می کند. روشهای لجستیک تجاری می تواند در مدیریت توزیع فیزیکی به کار برده گردد. بدین مقصود، نباید فراموش کنیم که صرفه جویی زیاد در هزینه توزیع ممکن می باشد در بلندمدت سبب کاهش فروش و نارضایتی مشتریان گردد. از سوی دیگر، فراهم کردن خدمات در سطح عالی ممکن می باشد اقتصادی به نظر نرسد و سبب زیان سازمان گردد. به گونه اختصار می توان گفت هدف مدیریت توزیع فیزیکی عبارت می باشد از: «فراهم آوردن کالاهای مناسب، در محل و زمان مناسب با حداقل هزینه».

 

2-1-4- آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی

 تولید به موقع و مدیریت توزیع فیزیکی شرکت هایی که خواهان خدمات تولید به موقع از تأمین کنندگان هستند، اوقات کمی را روی مسائل ذخیره مواد و امور مربوط به آن صرف می کنند و به طورکلی به خدمات عرضه کننده برای عدم وقفه در چرخه تولید متکی هستند.

مدیریت مالی روی کاهش موجودی ها تاکید می کند و تمایل به توسعه شبکه های انبارداری ندارد. مدیران تولید علاقه مند تولید استاندارد و دوره های تولید بلندمدت هستند.

امکان دارد که هرکدام از این مدیران در زمینه حرفه ای خود فردی کارآمد معرفی شوند اما ممکن می باشد این امر به قیمت ناکارآمدی استراتژی بازاریابی تمام گردد. (اهداف کلی فدای اهداف بخشی گردد). در توجه سیستمی، مفهوم هزینه کل اهمیت دارد. زیرا هزینه های جزیی کم اهمیت تر از هزینه های کل می باشد. هزینه نگهداری موجودی های زیاد ممکن می باشد غیرعقلایی به نظر برسد اما اگر موجودی های  زیاد به فروش و سود بیشتر منجر گردد آنگاه هزینه کل فعالیت های مدیریت توزیع فیزیکی منطقی خواهد بود. هزینه ها بازتابی از استراتژی توزیع هستند و حداکثر خدمات با حداقل هزینه ها میسر نخواهد گردید.

به دلیل اینکه مدیریت توزیع فیزیکی دارای یک مبنـای علمی تعریف شده می باشد کوشش می کنیم که بعضی از روشهای تحلیلی که مدیریت در توسعه یک سیستم لجستیک کارآمد به کار می گیرد، را نشان دهیم. دو مطلب اصلی بایستی مدنظر قرار گیرد:

  1. موفقیت یک سیستم توزیع کارآمد، بر ادغام تلاشها متکی می باشد. اهداف عمومی خدمات می تواند حاصل گردد. گرچه ممکن می باشد بعضی از موارد فردی و جزئی سیستم عمومی در حداکثر کارآیی انجام نشود. (دیدگاه سیستمی)
  2. فراهم کردن حداکثر خدمات در حداقل هزینه امکان پذیر نیست.

 

[1].  زمان انتظار (LEAD – TIME) دوره زمانی می باشد که میان زمان سفارش و دریافت کالا هست. این زمان بسته به نوع کالا و سازمان می تواند متفاوت باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟