پایان نامه ارشد:سنجش رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر در عدم تمرکز سازمانی:

الف) اعتماد: هرچه مدیران به زیر دستان اعتماد بیشتری داشته باشند تمرکز در آن سازمان کمتر خواهد بود.

ب) اطلاعات: هرچه مکانیزم­های تبادل اطلاعات به نقاط تصمیم­گیری بیشتر باشد و سیستم بازخور مناسبی برای ارزیابی نتایج تصمیمات وجود داشته باشد، عدم تمرکز سازمانی نیز بیشتر خواهد گردید.

ج) گستره تأثیر یک تصمیم بر واحدهای دیگر: هرچه تصمیمات متخذه به وسیله یک واحد بر عملیات واحدها تأثیر­گذارتر باشد، اندازه مشارکت سایر واحدها در تصمیم­گیری بیشتر و تمرکز کمتر می­گردد.

تمرکز و عدم تمرکز اداری: تمرکز اداری وقتی می باشد که تمرکزهای سه گانه ی زیر در مرکز امور محلی و عمومی اداره گردد:

1- تمرکز اختیارات و صلاحیت وضع قانون و دیگر مقررات

2- تمرکز تشکیلات وسیع اداری

3- تمرکز امور مالی در صورت واحدی به نام بودجه­ی کل کشور. اما از طرف دیگر عدم تمرکز اداری وقتی می باشد که امور محلی توسط مقاماتی که نماینده و معرف محل باشند اداره گردد نه مامور منصوب از جانب قدرت مرکزی

ابعاد طرح سازمانی: در مطالعات سازمانی ابعاد سازمان را به دو گروه ساختاری و محتوایی تقسیم می‌کنند؛ تمرکز، رسمیت، تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیارات، پیچیدگی، حرفه‌ای بودن و نسبت کارکنان، جزء ابعاد ساختاری و اندازه، تکنولوژی، اهداف و استراتژی‌های سازمان و فرهنگ جزء ابعاد محتوایی سازمان هستند. تمرکز در سلسله مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیارات گفته می گردد که قدرت تصمیم‌گیری دارد. هنگامی که تصمیم در رده‌های بالای سازمانی گرفته گردد، آن سازمان را متمرکز می‌نامند و هنگامی که تصمیم‌گیری‌ها به سطوح پایین‌تر سازمان واگذار گردد، سازمان را غیر متمرکز می­گویند. یک سازمان در ارتباط با خرید وسایل، تعیین هدف، انتخاب عرضه‌کنندگان کالا، تعیین قیمت، استخدام کارکنان و تعیین حیطه کنترل و بازاریابی، می­تواند به صورت متمرکز یا غیر متمرکز اقدام کند.

تمرکز به میزانی که تصمیم­گیری در یک نقطه واحد در سازمان متمرکز شده، تصریح دارد. تراکم قدرت در یک نقطه، دلالت بر تمرکز داشته و عدم تراکم یا تراکم کم، نشانه عدم تمرکز می باشد. بایستی دانست که عدم تمرکز را نباید با تفکیک سازمان بر اساس مناطق جغرافیایی اشتباه نمود. تمرکز به مساله اندازه پراکندگی اختیارات تصمیم‌گیری بر‌می­گردد نه تفکیک جغرافیایی سازمان. تمرکز بر جایگاه اصلی تصمیم­گیری در سازمان دلالت دارد؛ به این ترتیب که هرگاه کلیه تصمیمات مهم در رده بالای ساخت سازمانی اخذ گردد، سازمان بسیار متمرکز خواهد گردید و هرگاه با تفویض اختیار و حذف قوانین دست ‌و پاگیر، امکان تصمیم­گیری توسط مدیران سطوح میانی و عملیاتی افزایش یابد و سازوکارهای کنترل به سطوح پایین­تر واگذار گردد، از تمرکز کاسته می گردد. در این صورت سیستم را غیر متمرکز می­نامند. البته در سازمان غیر متمرکز نیز کنترل مدیریت با بهره گیری از مجموعه متنوعی از ابزار نظارت و بازرسی استمرار می‌یابد و به هیچ‌وجه مسئولیت مدیران عالی لوث نمی‌گردد. (دفت،1998، ص،29)

در سازمان‌های متمرکز، مدیران ارشد و آنان که در رأس سازمان هستند، حق تصمیم­گیری دارند. در سازمان‌های غیر متمرکز همین تصمیمات در سطوح پایین­تر گرفته می­گردد. مساله عدم تمرکز به صورت یکی از معماهای لاینحل درآمده می باشد؛ زیرا در سازمان‌هایی که دیوان‌سالاری به صورت صددرصد رعایت می­گردد، همه تصمیمات به وسیله مدیریت عالی سازمان گرفته می گردد و او بر سازمان کنترل کامل دارد؛ اما با بزرگ­تر شدن سازمان و بالا رفتن تعداد کارکنان، واحدها و دوایر، نمی­توان همه تصمیمات را به مقام عالی سازمان ارجاع دادبه این دلیل که  اندازه بار تصمیم‌گیری به آن حد می‌رسد که یک مقام ارشد نمی­تواند آن را تحمل کند. تحقیقات انجام ‌شده نیز نشان می­دهد که در سازمان‌های بزرگ، مانند شرکت­های هواپیمایی) پدیده عدم تمرکز بیشتر رعایت می­گردد. (دفت،1998،ص285)

در شرایطی که سازمان از سیستم‌های غیر متمرکز بهره گیری می­کند، فراگرد تصمیم­گیری با سرعت بیشتری طی می­گردد و مدیران میانی در شرایط بهتری پرورش می‌یابند و نیاز مدیران به تکریم و خودشکوفایی به نحو بهتری ارضاء می گردد؛ با این حال بعضی از مدیران محافظه‌کار به بهره گیری از سیستم‌های متمرکز‌تر تمایل دارند، تا بر هزینه‌های سنگین در سیستم‌های غیر متمرکز فائق آیند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟