دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد :شناسایی عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل کلیدی تشکیل دهنده فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان

بر اساس مطالعات، به نظر می رسد که سه عامل تأمین کنندگان، ارزیابان و معیارهای ارزیابی، پیکره فرآیند ارزیابی را تشکیل می دهند. در واقع فرآیند ارزیابی فرآیندی می باشد که طی آن، تأمین کنندگان مشخص، توسط ارزیابان مشخص و با بهره گیری از معیارهای ارزیابی مشخص، رتبه بندی می شوند. در ادامه به مطالعه هر یک از این عوامل می پردازیم.

 

2-2-3-1-    تأمین کنندگان

برای اینکه بتوانیم تأمین کنندگان را مورد ارزیابی قرار دهیم آغاز بایستی با بهره گیری از روشهای مناسب به شناسایی آنه بپردازیم. شناسایی تأمین کنندگان می تواند به طرق ذیل توسط گروه ارزیابی انجام می شود:

 • مراجعه مستقیم به تأمین کنندگان
 • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • دریافت کاتالوگ و بروشور از تأمین کنندگان
 • تماس با اتاقهای بازرگانی کشورهای مورد نظر
 • مطالعه نشریات تخصصی داخلی و خارجی
 • مراجعه به وب سایتهای تأمین کنندگان و…

 

2-2-3-2- ارزیابان

عنصر کلیدی بعدی که بایستی مورد تصمیم گیری واقع گردد، ارزیابان هستند. بایستی مشخص گردد که چه افرادی لازم می باشد در فرآیند ارزیابی شرکت کنند. واضح می باشد که کارکنان واحد خرید و تأمین و تدارک می بایستی در فرآیند ارزیابی شرکت داشته باشند زیرا که آن کارکنان مسئول نهائی عملکرد تأمین کنندگان هستند، اما نباید تنها به آن افراد بسنده نمود. بسیار مهم می باشد که دیگر ذینفعان درون سازمانی نیز در فرآیند ارزیابی شرکت کنند. برای مثال در یک واحد تولیدی حتماً بایستی مهندسان و کارکنان واحد کیفیت نیز جزء گروه ارزیابان قرار گیرند.

 

 

2-2-3-3- معیارهای ارزیابی

سومین عنصر کلیدی در فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان، گروهی از معیار هاست که برای ارزیابی عملکرد انتخاب می کنید. معیارهائی که تاکنون ارائه شده اند لزوماً‌ ثابت نیستند و بر مبنای نیازهای خاص هر سازمان می توانند متفاوت از سازمان دیگری باشند. اما به هر حال معیارهای ارزیابی معمولاً در یکی از 5 مقوله زیر قابل طبقه بندی هستند

 • هزینه و قیمت
 • تحویل
 • خدمات (سرویس)
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کیفیت
 • انعطاف پذیری

 

لازم می باشد هر معیار ارزیابی که انتخاب می گردد مشخص و قابل اندازه گیری باشد. برای مثال، تحویل به موقع معیاری مشخص می باشد (تحویل در یک تاریخ مشخص یا صورت می پذیرد یا نمی پذیرد) و همچنین معیاری قابل اندازه گیری می باشد ( مثلاً تحویل با سه روز تأخیر صورت پذیرفته می باشد(صفری و دیگران 1386، 7)).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

 • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

 1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟