دنلود تحقیق رایگان پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

زنجیره‌ تأمین پایین دست:

این بخش شامل همه فرایندهای درگیر در توزیع و تحویل محصولات به مشتریان نهایی می باشد. خیلی زیاد نظاره می گردد که زنجیره‌ تأمین و قتی محصول واگذار یا مصرف می گردد، پایان می پذیرد. اینجا فعالیت ها شامل بسته بندی، انبار و حمل می باشد. این فعالیت ها ممکن می باشد با بهره گیری از چندین توزیع کننده انجام گردد مثل کل فروشان و خرده فروشان. ایـن قسمت می تواند به سمت راست به همین ترتیب گسترش یابد.

زنجیره‌ تأمین درهمه نمودار ها و اندازه ها هست و ممکن می باشد بسیار پیچیده باشد. زنجیره‌ تأمین برای یک ماشین شامل صدها عرضه کننده، هزاران کارگاه ساخت و کارگاه مونتاژ، انبارها، دلالها، فروشندگان تجاری مستقیم، عمده فروشان، مشتریان و وظایف پشتیبانی ازقبیل مهندسی محصول، آژانس های خرید، بانک ها و شرکت های نقل و انتقال می باشد. همانطور که در نمودار عوامل تولید(2-2) نظاره می گردد، مدیریت بازاریابی و 4 آمیخته اصلی آن (محصول، قیمت، ارتقا و توزیع)، یک زنجیره ارزشی را تشکیل می‌دهند که هر سازمان زنده و پویایی را در محیط بازاریابی به سایر سازمان ها وابسته می کند، بطوریکه زنده ماندن و پویایی هر سازمان در گرو ارتباط با سایر سازمان های موجود می‌باشد.

نمودار(2-2):  عوامل تولید

 

 

این امر ما را به مفهوم ” مدیریت زنجیره‌ تأمین ” منتهی می‌نماید که در آغاز به ترسیم نمونه ای از یک زنجیره‌ تأمین خطی نمودار(3-2) می‌پردازیم و در ادامه در قالب یک نمودار شمایلی به ترسیم آن می‌پردازیم.

 

 

 

 

نمودار(2-3): نمونه ای از یک زنجیره تأمین خطی

 

نمودار(2-3) یک زنجیره‌ تأمین نسبتاً ساده را نشان می‌دهد که یک شرکت با تأمین کنندگان (در سمت چپ) و با توزیع کنندگان (در سمت راست) متصل شده می باشد. قابل ذکر می باشد که تأمین کنندگان ممکن می باشد خود تأمین کننده داشته باشند و نمودار به سمت چپ همچنان گسترش یابد. بعلاوه در جریان مواد یک جریان اطلاعات که دو طرفه بوده و یک جریان پول که در جهت خلاف جریان کالاست، هست. زنجیره‌ تأمین در نمودار(2-3) خطی بوده و اجزای آن در نمودار مشخص شده می باشد.

زنجیره‌ تأمین درهمه نمودار ها و اندازه‌ها هست و ممکن می باشد بسیار پیچیده باشد. زنجیره‌ تأمین برای یک ماشین شامل صدها عرضه کننده، هزاران کارگاه ساخت و کارگاه مونتاژ، انبارها، دلالها، فروشندگان تجاری مستقیم، عمده فروشان، مشتریان و وظایف پشتیبانی از قبیل مهندسی محصول، آژانس‌های خرید، بآنکها و شرکت های نقل و انتقال می باشد و می‌توان گفت در این مورد زنجیره‌ تأمین مثل نمودار سه خطی نبوده و دارای حلقه می باشد. ذکر این نکته نیز مهم می باشد که جریان کالا نیز می تواند درجهت عکس اتفاق بیفتد

نمودار(2-4): مدل زنجیره‌ تأمین را بصورت نمودار شماتیک

 

مثل جریان کالاهای برگشتی، حال اگر بخواهیم فرآیند مدیریت زنجیره‌ تأمین را بصورت نمودار شمایلی نشان دهیم، همانطور که در نمودار(2-4) نظاره می گردد، فرآیند مدیریت زنجیره‌ تأمین از تأمین کنندگان مواد اولیه به عنوان ورودی شروع می گردد و بعد از عبور از سازمان بعنوان بخش فرآیندی یا پروسس یک سیستم پویا، به مشتری که کانون توجه مدیریت زنجیره‌ تأمین می‌باشد، ختم می گردد(بردستانی، 1387، 134).

 

2-1-9- هدف زنجیره‌تأمین

اهداف یک زنجیره‌ تأمین ناب در جدول(2-5) عبارتند از :

محصول مناسب، با قیمت مناسب، برای مشتری مناسب، در زمان مناسب، درمکان مناسب، با کیفیت  مناسب، با شرایط مناسب.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟