پایان نامه ارشد مدیریت:ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

: تأمین به موقع کالا

2-3-1مقدمه:

تاریخ تمدن خاورمیانه با شناخت نفت و کاربردهای آن در عرصه های صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی جلوه ای جدید یافته و تحولات چشمگیری را تجربه کرده می باشد. از روزی که اولین چاه نفت خاورمیانه در ایران به ثمر رسید یکصد سال گذشته و از آن پس تأثیر نفت در تأمین انرژی و سرعت بخشیدن به پیشرفت این منطقه روز به روز بیشتر شده می باشد؛ به طوری که اکنون علاوه بر ایران، کشورهای عربستان، کویت، عراق، امارات متحده عربی، قطر، عمان، سوریه، یمن و بحرین نیز در زمینه تولید و عرضه انواع انرژی های فسیلی در منطقه خاورمیانه فعالیت می کنند.

شرکت ملی نفت ایران نیز همگام با سایر کشورهای منطقه، از زمان تاسیس در سال 1330 تاکنون عهده دار سامان بخشیدن و سیاست گذاری در کلیه فعالیت های بالادستی نفت و گاز اعم از اکتشاف، حفاری، تولید، پژوهش، توسعه و همچنین انتقال و توزیع نفت و گاز به پالایشگاه های داخلی و خارجی بوده می باشد و این امر روز به روز با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار شده می باشد؛ به گونه ای که بخشی از سیاست های ملی و منطقه ای این شرکت بر مبنای همکاری با دیگر کشورها در زمینه تأمین انرژی و ایجاد ثبات در بازار نفت خاورمیانه و جهان قرار گرفته می باشد. در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران از نظر دامنه فعالیت به عنوان دومین شرکت بزرگ نفت و گاز جهان، توانسته دو برابر مجموع نفت خام و گاز طبیعی برداشت شده را کشف و به ذخایر کشور بیفزاید. علاوه بر آن طرح های زیادی برای اکتشاف میادین جدید نفت خام و گاز طبیعی در نواحی گوناگون کشور در دست اقدام می باشد که اغلب با بهره گیری از توان شرکت های مهندسی مشاور داخلی و با هدف ارتقای سطح دانش فنی موجود و ایجاد زمینه اشتغال موثر در راستای رشد و توسعه پایدار در کشور انجام می شود.

هیأت مدیره شرکت به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری اجرائی، مسئول حسن اجرای سیاستهای مذکور تحت نظر مجمع عمومی به ریاست رییس جمهوری می­باشد. ضمن اینکه راهبردهای صنعت نفت؛ در اقدام راهبردهای اصلی این شرکت نیز محسوب می شوند.

شرکت ملی نفت ایران به همراه شرکتها، مدیریتها و سازمانهای تابعه خود با در نظر گرفتن سیاست عدم تمرکز و تفویض اختیار به بخش های مختلف ؛ ضمن مدیریت و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای صنعت نفت کشور، گامهای بلندی به سمت ایجاد بنگاههای اقتصادی برداشته می باشد به گونه ای که تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای توسعه، روزآمد کردن فناوری اکتشاف، حفاری، بهره برداری و تأمین لوازم مورد نیاز را بدون اتکا به بودجه های عمومی کشور عهده دار شده و دارای اهداف ترسیم شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟