پایان نامه ارشد مدیریت:فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

5تعریف ساختار سازمانی و انواع آن

بر اساس تعاریفی که از سازمان گردید، لزوم هماهنگی رسمی الگوهای تعاملی اعضاء سازمان مشخص می­گردد، پس ساختار سازمانی تصریح می­کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند کدامند؟ ما ساختار را به عنوان یک از اجزاء سازمان، که از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می­کنیم. (رابینز،1999)

انواع ساختارهای سازمانی: سازمان­ها از جهتی شبیه اثرات انگشتانند. هر سازمانی، ساختار منخصر بفرد خود را داراست. با وجود این، هیچ ساختاری نمی­توان پیدا نمود که بطور کامل منحصربفرد باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر چه یک چهارچوب مورد توافق جهان شمول برای سازمان­ها وجود ندارد، اما کار جدید هنری مینتزبرگ را می­توان یک چهارچوب نزدیک به این طبقه­بندی مناسب دانست.

مینتزبرگ معتقد می باشد که در هر سازمانی پنج بخش اصلی هست. این پنج بنابر تعریف ذیل عبارتند از:

1-بخش اصلی عملیات[1] : کارکنانی که در ارتباط با تولید محصولات و یا ارائه خدمات موسسه، کارهای اصلی انجام می­دهند.

2-بخش عالی سازمان[2] : مدیران عالی سازمان، کسانی که مسئولیت کلی سازمان را به عهده دارند.

3-بخش میانی:[3]مدیرانی که هسته عملیاتی را به بخش عالی سازمان پیوند می­دهند.

4-متخصصین فنی(فن­سالاران): تحلیلگران، کسانی که مسئولیت اجرای شکل­های خاص استاندارد سازی را در سازمان به عهده دارند.

5- بخش ستاد پشتیبانی: افرادی که واحدهای ستادی را تصدی می­کنند، کسانی که خدمات پشتیبانی غیر مستقیم به سازمان ارائه می­دهند.

هر یک از این بخش­ها، می­توانند سازمان را تحت سلطه خود در آورند. به علاوه، بسته به این که کدام بخش سازمان را تحت کنترل خود در آورده، چهار چوب ساختاری مشخصی مورد بهره گیری قرار می­گیرد. پس، مطابق با گفته­های مینتزبرگ، پنج نوع طرح ساختاری جداگانه وجود دارند که هر کدام از آن­ها به یکی از بخش­های پنج گانه غالب بر بخش­های دیگر، مرتبط می­باشند.

ساختار ساده: سازمان­های با ساختار ساده دارای ویژگی­های زیر می باشند.

-دقیق طراحی نشده می باشد.

-از پیچیدگی کمی برخوردار می باشد.

-دارای رسمیت پایین می باشد.

– اختیارات در دست یک شخص خاص متمرکز می باشد.

ساختار ساده مناسب حال سازمان­های تخت بوده، که یک هسته عملیاتی ارگانیک داشته و تقریبا همه افراد، گزارش کار خود را به یک مدیر عالی سازمان که قدرت تصمیم گیری در او متمرکز گردیده، ارائه می دهند.

نقطه قوت ساختار ساده، در سادگی آن نهفته می باشد. ساختار ساده سریعاً شکل می­گیرد و منعطف بوده و برای حفظ آن هزینه­ای لازم نیست. لایه­های زائد در ان وجود ندارند. مسئولیت­های افراد مشخص می باشد. زیرا اعضاء سازمان قادرند به راحتی از رسالت سازمان آگاهی حاصل کنند.

ضعف عمده ساختار ساده اینست که قابلیت کاربردی محدودی دارد. وقتی که اندازه سازمان افزایش می­یابد، عدم کفایت این ساختار ثابت می گردد. در جنین ساختاری بندرت اتفاق می­افتد که قدرت مخلف و همتراز با قدرت مدیر اجرایی ارشد ظهور پیدا کند. از این رو ساختار ساده زمینه سوءاستفاده از قدرت بوسیله شخصی که قدرت در او متمرکز می باشد، فراهم می­کند. در حقیقت ساختار ساده به عنوان ساختاری که بیشترین ریسک  را دارا بوده و حول محور خواست­های یک فرد خاص دور میزند، تعریف و تشریح می­گردد. (مینتزبرگ،1983)

ساختار ساده را در مواقعی که سازمان کوچک بوده، تعداد کارکنان کم، کارها تکراری، مناسب می­باشد. محیط­های پویا و ساده با سازمان های تخت دارای ساختار ساده، همراه با تمرکز تصمیم­گیری و دارا بودن هسته عملیاتی ارگانیک سازگاری دارد. زیرا یک محیط ساده به راحتی به وسیله یک فرد خاص، درک شده و از این رو وی را قادر به کنترل تصمیم­گیری به گونه اثربخش می­کند. مدیریت در زمانی سازمان بطور ناگهانی با یک تهدید محیطی مواجه می­گردد، متوسل به

  1. The Operating Core
  2. The Strategic Apex
  3. Middle Line

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟