پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش یا پژوهش به هر نوع فعالیت جستجوگرانه و کاوشگرانه­ای اطلاق می­گردد که محقق برای پاسخ‌گویی به مسئله­ای یا مجهولی انجام می­دهد. یک پژوهش علمی طی مراحل مختلفی انجام می­گردد. این مراحل به ترتیب شامل تبیین مسئله­ی پژوهش، طراحی و تشریح روش کار، تدوین فرضیه، گردآوری اطلاعات و داده­ها، طبقـه­بندی و تجـزیه و تحلیل داده­ها و ارائـه­ی نتایج و پیشنهادات (گـزارش پژوهش) می­باشد. (حافظ نیا، 1389)

یکی از مهم ترین مراحل انجام هر پژوهش علمی، روش انجام آن می باشد. اگر یک پژوهش از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده­های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش پژوهش مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده­ها بهره گیری نشده باشد، نتایج پژوهش چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر پژوهش، لازم می باشد که شیوه و روش پژوهش مناسب اتخاذ گردد. در این شرایط می باشد که یافته­های پژوهش قابل اتکا بوده و می­توان از نتایج آن برای تصمیم­گیری بهره گیری نمود.

انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد، و تشریح روش انتخاب شده در هر پژوهش علمی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در فصل حاضر روش پژوهش بهره گیری شده تشریح می­گردد. به این ترتیب که آغاز نوع پژوهش اظهار شده و سپس سوالات و فرضیات پژوهش ارائه می­گردد. آنگاه قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده­ها اظهار خواهد گردید. سپس، به تشریح و نحوه­ی محاسبه­ی متغیرهای مستقل و وابسته­ی پژوهش پرداخته می­گردد. در ادامه، مدل­ها و ابزار آزمون فرضیات پژوهش ارائه شده می باشد.

 

3-2-نوع پژوهش

کلیه­ی تحقیقات علمی براساس دو مبنای الف) هدف و ب) ماهیت و روش، طبقه بندی می­شوند. تحقیقات بر مبنای هدف خود در سه دسته­ی تحقیقات بنیادی، کاربردی و عملی قرار می گیرند. همچنین، بر مبنای ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می­توان در پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی قرار داد.

پژوهش بنیادی، پژوهشی می باشد که بیشتر برای گسترش مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن بهره گیری­ی عملی از نتایج به دست آمده انجام می­گیرد، که به دو گروه پژوهش­های بنیادی محض و پژوهش­های بنیادی راهبردی تقسیم می­گردد.

پژوهش کاربردی پژوهشی می باشد مبتنی بر دانش حاصل از پژوهش­ها یا تجربه­ها که برای به کارگیری روش­ها، نظریه­ها و الگوهای موجود برای ارایه­ی تحلیلی از یک پدیده که ممکن می باشد به یافتن راه حلی منجر گردد، صورت می­گیرد (آذر و مومنی، 1381).

با عنایت به طبقه­بندی مذکور، می­توان این پژوهش را بر مبنای هدف، از نوع کاربردی دانست. زیرا، انتظار بر این می باشد که پس از انجام پژوهش گروه­های مختلف مانند کارشناسان مدیریت و بازاریابی، دانشجویان، محققان و مدیران از نتایج پژوهش برای پیش بینی وضعیت آینده شرکت­ها و اخذ تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری صحیح بهره بگیرند. همچنین، پژوهش حاضر بر مبنای ماهیت و روش، از نوع تحقیقات همبستگی به حساب می­آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.