پایان نامه با موضوع نقش رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت¬مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش می­تواند سه هدف متفاوت را دنبال نماید. گاهی هدف پژوهش، حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کار می باشد، گاهی، افزودن به مجموعه­­ کلی دانش در حوزه­ای خاص می باشد و گاهی اوقات هدف آن مطالعه اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی می باشد. زمانی­که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از معضلات خاصی که عموماً در محیط­های سازمانی اتفاق می­افتد و یا چگونگی حل آن­ها انجام می­گردد، پژوهش بنیادی یا پایه­ای[1] نامیده می­گردد. همچنین این­گونه تحقیقات را پژوهش محض[2] نیز می­نامند.
یافته های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه­های مختلف مدیریت کمک می­کنند. همچنین وقتی تحقیقی برای مطالعه ارزیابی اثرات توصیه­های تحقیقات کاربردی انجام می­گردد، آن ­را پژوهش ارزیابی می­نامند (دانایی­فرد و همکاران، 1383، ص 27). اما وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل معضلات خاص متداول درون سازمان انجام می­گردد، چنین تحقیقی پژوهشی کاربردی[3] نامیده می­گردد (همان منبع، ص26). اصول و روش‌های بجای آوردن پژوهش کاربردی همانند پژوهش بنیادی می باشد،‌ بدین معنا که در اینجا افراد مورد مطالعه به روش تصادفی انتخاب می شوند و نتایج حاصل از پژوهش در ارتباط با گروه نمونه، به جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب شده می باشد، ‌براساس همان اصول پژوهش بنیادی تعمیم می‌یابد. هدف محقق از پژوهش کاربردی، دستیابی به اصول و قواعدی می باشد که در جایگاه‌های واقعی و عملی به کار بسته می شوند و به بهبود محصول و کارایی روش‌های اجرایی کمک می‌کنند. از آن‌جایی­که این پژوهش درمورد یک موضوع واقعی، زنده و عینی انجام می­گیرد و از نتایج آن می­توان به­گونه عملی بهره گیری نمود، یک پژوهش میدانی و کاربردی محسوب می­گردد. این نوع تحقیقات علاوه بر اینکه در محیط طبیعی سازمان­ها انجام می­شوند، توسعه­ی دانش کاربردی در یک زمینه­ی خاص را نیز دنبال می­کند. نتایج مورد انتظار این پژوهش را می­توان در شناسایی تاثیر تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بکارگیری درست بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت استان خوزستان، به خدمت گرفت.

 

3-3 روش و نوع پژوهش

پایه­ی هر علمی، روش شناخت آن می باشد و ارزش هر علمی بر روش­شناسی آن علم استوار می باشد. روش پژوهش مجموعه­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر و نظام­مند برای مطالعه واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه­حل معضلات می باشد (خاکی، 1378، ص 202). روش پژوهش تعیین می­کند که یک گزاره پژوهش چگونه مورد تائید قرار می­گیرد یا رد می­گردد. تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح پژوهش) می­توان به دو دسته تقسیم نمود: پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی[4]) و پژوهش آزمایشی[5].­ پژوهش آزمایشی روشی نظام‌دار و منطقی برای پاسخ دادن به پرسش‌های پژوهشی می باشد که در آن محقق، محرک، رفتار یا شرایط محیطی را دست‌کاری می کند و تاثیر آن را بر تغییر وضعیت یا روابط بین متغیرها مطالعه می کند (شریفی و همکاران، 1387، ص 98). این در حالی می باشد که در پژوهش غیرآزمایشی روابط بین متغیرهای دست‌کاری نشده مطالعه می گردد و شامل پنج نوع پژوهش پیمایشی[6]، پژوهش همبستگی[7]، اقدام پژوهشی[8]، مطالعه موردی[9] و پژوهش پس- رویدادی[10] می گردد. برای مطالعه ویژگی­های جامعه آماری، پژوهش حاضر روش پیمایشی را بکار می­گیرد. این نوع پژوهش برای پاسخ به سوالات پژوهشی از نوع زیر مورد بهره گیری قرار می­گیرد:

الف) ماهیت شرایط موجود چگونه می باشد؟

ب) چه ارتباط­ای میان رویدادها هست؟

ج) وضعیت موجود چگونه می باشد؟ (سرمد و همکاران،1386، ص 79-83).

پژوهش پیمایشی را به سه دسته­ی مقطعی، طولی و دلفی تقسیم کرده­اند (همان منبع). روش مورد بهره گیری برای پژوهش حاضر روش مقطعی می باشد که به مقصود گردآوری داده ها درمورد­ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان، انجام می­گردد. این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می­پردازد. یکی از ابعاد پر کاربرد پژوهش­های کمّی پیمایش[11] می باشد. اعتقاد بر این می باشد که پیمایش اجتماعی روش گرداوری حجم وسیعی از اطلاعات به شکل آماری از تعدادی از مردم در مدت زمان کوتاه می­باشد. روش اصلی مورد بهره گیری در این پژوهش به دلیل ویژگی موضوع مورد پژوهش و گستردگی جامعه آماری پیمایش می­باشد. روش پیمایش به عنوان رایج ترین شیوه مطالعاتی در علوم اجتماعی مطرح می باشد.

علت های اهمیت روش پیمایشی به عنوان رایج­ترین شیوه پژوهشی عبارت می باشد از:

الف) سهولت در کمّی­سازی و تحلیل ب) قابلیت تعمیم و بالابودن اعتبار ج) مقرون به صرفه بودن د) نیاز به زمان کمتر ( سرمد و همکاران، 1386).

 

[1] .Basic and Fundamental Research

[2] .Pure Research

[3]. Applied research

[4]. Non-experimental

[5] .Experimental

[6] . Survey  research

[7]. Correlation  research

[8] . Action research

[9]. Case study

[10] . Ex post facto  research

[11]. Survey

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف پژوهش

در شروع پژوهش، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی بایستی هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده می باشد، روشن گردد. بدون هدف و ابهام موضوع پژوهش، موجب خواهد گردید در طی پژوهش پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده این پژوهش در پی مطالعه ارتباط بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

پس اهداف کلی این پژوهش را می­توان به تبیین زیر بیان نمود:

هدف اصلی:

شناسایی و مطالعه ارتباط میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و مطالعه عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و مطالعه عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات پژوهش

  1. چه ارتباط­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  2. چه ارتباط­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  3. چه ارتباط­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  4. چه ارتباط­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  5. چه ارتباط­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  6. چه ارتباط­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟