پایان نامه بررسی ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-3تاریخچه و وضعیت ساختاری

مناطق نفتخیز جنوب به عنوان زادگاه صنعت نفت در ایران، پس از حفر اولین چاه نفتی خاورمیانه در مسجدسلیمان در سال 1287 هجری شمسی تاکنون، کانون تحول و توسعه فناوری‌های جدید به مقصود استخراج و تولید نفت و گاز بوده می باشد. این تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خلع ید از پیمانکاران و کارشناسان خارجی بسیار برجسته می باشد.

مناطق نفتخیز جنوب تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط دو شرکت «خاص خدمات نفت ایران» معروف به اُسکو و شرکت «خدمات غیرصنعتی» اداره می‌گردید.  پس از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی مدیریت مناطق نفتخیز در شرکت ملی نفت ایران تشکیل گردید و راهبری عملیات تولید از این مناطق را بر عهده گرفت.  این مدیریت پس از جنگ تحمیلی به مدیریت تولید مناطق خشکی تغییر نام داد و حوزه فعالیت آن کل کشور را در بر گرفت.

سرانجام در سال 1379 با در نظر داشتن سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت مبنی بر ایجاد تغییر و تحول در نحوه اداره فعالیت‌ها، ساختار سازمانی مناطق نفتخیز جنوب مورد مطالعه قرار گرفت وشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شامل یک ستاد مرکزی و نه شرکت فرعی شکل گرفت.  این شرکت با بیش از 50 میدان هیدروکربوری بزرگ و کوچک در محدوده‌ای به وسعت افزون بر 400 هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، 83 درصد نفت خام کشور را تولید می کند.

در این قلمرو وسیع نفتی میدان­های بزرگی همچون اهواز آسماری، گچساران، مارون، کرنج و پارسی قرار دارند.

 

2-3-4 مدیریت تدارکات و امورکالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی مناطق نفتخیز یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران می باشد که مسئولیت تولید و صیانت از مخازن عظیم نفت و گاز را بر عهده دارد. در همین راستا و با هدف استخراج و صدور نفت، تأسیسات، واحدهای تولیدی، بهره‌برداری و دستگاههای متنوعی را در اختیار دارد که جهت ادامه و تداوم عملیات استراتژیک خود به کالاها و قطعات یدکی زیادی نیاز دارند‏، تا وقفه‌ای در انجام عملیات روزمره‏ی تولید، کندی و یا توقف اجرای پروژه‌های مرتبط، ایجاد نگردد. عدم تأمین مناسب کالا (در زمان مناسب، اندازه مناسب و محل مناسب) باعث وقفه در انجام عملیات تولیدی و تعویق در اجرا یا اتمام پروژه‌های نفت و گاز خواهد گردید که طبعاً زیان‌های اقتصادی فراوانی را بهمراه خواهد داشت. ویژگی تأسیسات، واحدهای تولیدی، بهره‌برداری و دستگاههای مورد بهره گیری در صنایع نفت و گاز و اهمیت و حساسیت فعالیت‌های صنعت نفت در شرکت ملی مناطق نفتخیز و بویژه تأثیر تعیین کننده‏ی آن در سیستم اقتصادی کشور از یک طرف و جلوگیری از وقفه در عملیات روزمره‏ی تولید و نگهداشت مؤثر و ایمن دستگاهها و واحدهای تولیدی و همچنین انجام به موقع پروژه‌ها و برنامه‌های از پیش تدوین شده از طرف دیگر، ضرورت و لزوم تهیه و تأمین کالا به شیوه‌ای بهینه را ایجاب می کند. بدین مقصود و در جهت حسن اجرای خط مشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تولید صیانتی نفت و گاز و ایفای تأثیر خود در اقتصاد کشور، سازمان تدارکات و امورکالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با هدف تدارک، تأمین، نگهداشت (انبارش) و توزیع کالای مورد نیاز عملیات شرکت، تشکیل گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟