مقاله فارسی پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت محصول و رضایت از مصرف محصول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

تبلیغات بین­المللی و اینتـرنتی

آگهی یک وسیله­ی مهم تبلیغ می باشد. مبالغی که در سطح جهان صرف آگهی می­گردد، نشان­دهنده­ی این واقعیت می باشد. به ­موجب مطالعه­هایی که در 50 کشور جهان به اقدام آمده می باشد برآورد می­گردد که در سال 1997، جمعاً مبلغ پنجاه میلیارد دلار خرج آگهی شده می باشد. 2/25 میلیارد دلار (یا تقریباً 50% کل هزینه­های آگهی) تنها در ایالات متحده صرف آگهی شده می باشد. دومین کشور جهان از لحاظ سطح آگهی، ژاپن بود که در آن 8/4 میلیارد دلار خرج آگهی شده بود. کشورهای بعدی به ترتیب عبارت بودند از آلمان غربی (1/3 میلیارد دلار)، انگلستان (6/2 میلیارد دلار)، فرانسه (8/1 میلیارد دلار) و کانادا (7/1 میلیارد دلار). جمعاً 78 درصد کل مبالغی که در سال 1977 در پنجاه کشور تحت مطالعه صرف آگهی شده، به 6 کشور مزبور مربوط می­گردد (حسینی، 1387).

بسیاری از شرکت­ها، از وب­سایت­ها به عنوان ابزار تبلیغات خود بهره گیری می­کنند. امروزه، شرکت­های بسیاری از اینترنت برای فروش محصولات و خدمات خود بهره گیری می­کنند. مصرف­کنندگان کنترل بیشتری بر تبلیغات اینترنتی نسبت به دیگر ابزارهای تبلیغات دارند؛ زیرا آنان هستند که انتخاب می­کنند چه مقدار و کی تبلیغات اینترنتی به آنها ارایه گردد. بازاریابان هر سال میلیاردها دلار برای تبلیغات اینترنتی هزینه می­کنند. اما اینک شبهه­ی بزرگی در مورد توانایی تبلیغات اینترنتی در جذب مشتریان به وب­سایتها و ترغیب آنان به خرید هست (وانگ و دیگران[1]، 2001). اگر چه در آغاز به نظر می­رسید که تبلیغات اینترنتی در ایجاد آگاهی نسبت به نام تجاری و ایجاد توجه مثبت نسبت به نام تجاری اثربخش می باشد، اما امروزه تبلیغات اینترنتی با اتهامات مختلفی مورد حمله قرار گرفته و به عنـوان یک وسیله­ی بی­معنی و مهمل فاقد اطلاعات معتبر، غیرمتمرکز، فراموش شدنی و به گونه کلی فاقد اثر در نظر گرفته شده می باشد. به عنوان مثال، تعدادی از اتهامات وارده به تبلیغات اینترنتی عبارتند از: عدم موفقیت بسیاری از تبلیغات اینترنتی در ارایه­ی اطلاعات محصول به طوری که اغلب مشتریان نمی­دانند که محصول تبلیغ شده چه کاری را انجام می­دهد و چرا این محصول مورد نیاز می باشد، یا هیچ ارتباط­ی مشخص معنی­داری بین تبلیغات اینترنتی و سود و فروش وجود ندارد (دهقانی، 1382). هم­چنین، تبلیغات اینترنتی به دلیل در برنداشتن اطلاعات مفید، کندی عملکرد، مضر بودن، گیج کردن مصرف­کنندگان و در برنداشتن موارد مورد علاقه­ی مصرف­کنندگان به عنوان یک وسیله­ی ناموثر توصیف شده می باشد.

در ایران نیز در دهه­ی 20 به تدریج شرکت­های تبلیغاتی تأسیس و عرصه­ی تبلیغات از مجلات و روزنامه­ها آغاز گردید و به تدریج به سینما راه پیدا نمود. پس از سینما تبلیغات به شکل تابلوهای نئون و پلاستیک در سطح شهر تهران و شهرهای مهم ایران به وجود آمد و پس از این مراحل تبلیغات به تلویزیون راه یافته و به یکی از مهم­­ترین منابع درآمدی برای تلویزیون تبدیل گردید (دهقانی، 1382).

1 – Wang et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.