پایان نامه بررسی عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت لجستیک :

در تحلیل سیستم هاى تولیدى (مانند صنعت خودرو)، موضوع لجستیک بخش فیزیکى زنجیره‌ تأمین را در بر مى گیرد. این بخش که کلیه فعالیت هاى فیزیکى از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایى شامل فعالیت‌هاى حمل و نقل، انباردارى، زمان‌بندى تولید و… را شامل مى گردد، بخش نسبتا بزرگى از فعالیت‌هاى زنجیره‌ تأمین را به خود اختصاص مى دهد. در واقع، محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت‌هاى زنجیره‌ تأمین می باشد که روابط و اطلاعات، ابزارهاى پشتیبان آن براى بهبود در فعالیت‌ها هستند.

 

ج- مدیریت روابط:

عاملی که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایى مى کند و شاید مهم‌ترین بخش مدیریت زنجیره‌ تأمین به خاطر ساخت و نمودار آن باشد، مدیریت روابط در زنجیره‌ تأمین می باشد. مدیریت روابط، تاثیر شگرفى بر همه زمینه‌هاى زنجیره‌ تأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در بسیارى از موارد، سیستم هاى اطلاعاتى و تکنولوژى مورد نیاز براى فعالیت‌هاى مدیریت زنجیره‌ تأمین به سهولت در دسترس بوده و مى توانند دریک دوره زمانى نسبتاً کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند. اما بسیارى از شکست‌هاى آغازین در زنجیره‌ تأمین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایى می باشد که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع مى پیوندد. به علاوه، مهم‌ترین فاکتور براى مدیریت موفق زنجیره‌ تأمین، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره می باشد، به گونه اى که شرکاء اعتماد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند. کوتاه سخن این که درتوسعه هر زنجیره‌ تأمین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان براى آنها از عناصر بحرانى و مهم براى نیل به موفقیت می باشد. کوتاه سخن این که در توسعه هر زنجیره‌ تأمین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکاء و طرح قابلیت اطمینان براى آنها از عناصر بحرانى و مهم براى نیل به موفقیت می باشد. حال قبل از اینکه مفهوم مدیریت زنجیره‌ تأمین را در قالب یک زنجیره ارزشی ترسیم نمائیم، بار دیگر به ترسیم مفاهیم زیربنایی مدیریت بازاریابی در قالب نمودار(2-2) ” عوامل تولید” بنگرید(راستی فر، صفری، 1386، 6).

2-1-12- زنجیره ارزش

بر اساس نمودار زنجیره ارزش، که توسط مایکل پورتر[1] اندیشمند حوزه کسب و کار ارائه شده، فعالیت های دخیل در سازمان های تولیدی را می توان به دو بخش: فعالیت های اصلی و فعالیت های پشتیبانی تقسیم نمود، این فعالیت ها عبارتند از:

 

1) فعالیت های اصلی: تدارکات ورودی؛ عملیات تولیدی؛ تدارکات خروجی؛ بازاریابی و فروش؛ خدمات پس از فروش.

فعالیت های اصلی آن دسته از فعالیت هایی هستند که اصطلاحاً ارزش افزا[2] نامیده می شوند. یعنی انجام آنها سبب ارتقای ارزش محصول و حرکت آن به سمت مشتری می شوند. مثلاً مواد اولیه، دریافت، ذخیره سازی و… می گردد (لجستیک ورودی) سپس عملیات تولیدی بر روی این مواد انجام می شود که آن را به محصول تولیدشده ارتقا می دهد. در ادامه محصول تولیدی بسته بندی، حمل و انبار می گردد (لجستیک خروجی). سپس فعالیت های بازاریابی بر روی محصول سبب افزایش ارزش محصول و فروش آن سبب تبدیل محصول به پول می گردد. خدمات پس از فروش نیز فعالیت ارزش افزای دیگری می باشد که در انتها در مورد محصول اعمال می گردد. تمامی این فعالیت ها منبع مستقیم سود آوری سازمان به شمار می طریقه.+

 

2) فعالیت های پشتیبانی: زیرساخت های سازمانی (حسابداری مالی مدیریت)؛ مدیریت منابع انسانی؛ پژوهش وتوسعه؛ تهیه و تدارکات.

فعالیت های پشتیبانی آن دسته از فعالیت هایی هستند که حول فعالیت های اصلی و برای آماده سازی شرایط اجرای آنها انجام می شوند. این زنجیره نمودار(2-6) از دو سو با موثرترین عوامل محیطی یعنی تأمین کنندگان و مشتریان مرتبط می گردد. ارتباط زنجیره ارزش سازمان با زنجیره ارزش تأمین کنندگان و مشتریان تشکیل زنجیره ای را می دهد که “پورتر1 ” از آن به عنوان سیستم ارزش نام می برد.

پس، فعالیت های خرید و تدارکات مانند فعالیت های پشتیبانی یک شرکت در فرایند ایجاد ارزش و رسیدن به سود در تعامل با سایر فعالیت های سازمانی می باشد.

از نظر تاریخی نیز خرید یکی از قدیمی‌ترین فعالیت های بشری به شمار می‌آید. از زمانی که بشر محصولات خود را با دیگران مبادله می‌کرده، در اقدام، خرید به نوعی در جریان بوده می باشد. افراد، سازمان ها و یا کشورها به این جهت خرید می‌نمایند که بتوانند نیازمندی های خود را مرتفع نموده و از مطلوبیت حاصل از خریدن و مصرف کالاها و خدمات برخوردار گردند.

  1. PORTER

 2.Value-Added

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟