پایان نامه مدیریت:بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

تعـریف اصطلاحات به­کار رفته در پژوهش

تبلیغات[1]: فن اثرگذاری بر اقدام انسانی از راه دستکاری نمودگرهاست. این نمودگرها ممکن می باشد شکل گفتاری، نوشتاری، تصویری یا موسیقایی داشته باشد.

درک کیفیت محصول توسط مصرف کننده[2]: درک مصـرف کننده از کیفیت محصول بـه واسطه­ی ارتباط­ای که با ارائه دهنده­ی محصول دارد. آیا مصرف کننده احساس می­کند که از طریق تبلیغات کیفیت و خصوصیات مثبت محصول، شناخت دارد.

وفاداری مشتری به مصرف محصول[3]: عبارت می باشد از رفتار خرید مجدد مصرف کننده که حاصل فعالیت­های بازاریاب می باشد (هنینگ[4]، 2002).

فروش:  برابر می باشد با اندازه وجوه نقد دریافت شده یا قابل دریافت توسط بنگاه­های اقتصادی بواسطه فروش محصولات به مشتریان.

رضایت[5]: مجموعه­ای از احساسات و تفکراتی می باشد که بر اساس یک یا چند تعامل بین مشتری و شرکت در ذهن مشتری شکل می­گیرد.

 

 

 

 

 

1-12-چارچوب کلی پژوهش

در فصل اول مقدمه­ای درمورد­ی موضوع پژوهش و ضرورت و اهداف انجام آن تشریح گردیده و فرضیه­ها و روش انجام پژوهش و تعریف مختصری از واژه­های خاص پژوهش به اقدام آمده می باشد.

فصل دوم به دو بخش اساسی تقسیم می­گردد. در بخش نخست به مباحث نظری و معرفی تعاریف مختلف در زمینه­ی تبلیغات و همچنین فروش پرداخته شده می باشد و در بخش دیگر فصل دوم نیز بعضی از تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل کشور ارائه شده می باشد.

در فصل سوم مسائل و فرضیات پژوهش و جامعه آماری و روش انتخاب نمونه آماری، همچنین گزارش روش­های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده تبیین داده شده و روش پژوهش و مدل­های مورد بهره گیری جهت آزمون فرضیه­ها به گونه مفصل اظهار شده می باشد.

در فصل چهارم نتایج پردازش داده­های مربوط به شرکت­های مورد مطالعه ارائه شده می باشد. در فصل پنجم نیز، آغاز به تبیین مختصری از اختصار­ی پژوهش پرداختـه شده، سپس نتایـج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، و نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بهره گیری کنندگان احتمالی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می­گردد.

 

[1] – Advertising

[2] – Percived Product Quality

[3] – Behavioral Loyalty

[4] – Henning

[5] – Satisfaction

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید