اثرات رنگ ها بر زندگی ما | طب ایرانی

 

آشکاره که رنگا به راه های جورواجور بر زندگی ما اثر می ذارن. همه تشخیص می دیم که چقدر وابسته به رنگای خاص در کفش، لباس، آرایش، لوازم خونگی و اسباب کار در محیط زندگی خود هستیم. رنگای مو و ناخن و لب از پُر فروش ترین تولیدات در سراسر دنیا هستن و احتیاجی نیس که به نقش و اهمیت رنگ پوست آدم اشاره ای کنیم. اما اگه تصور می کنین که اون وابستگیا ربطی به فایده های درمانی رنگا ندارن اشتباه می کنین، چون بنا به تأکید روانشناسان و مردم شناسا و کارشناسان روش رنگ درمانی، نقش رنگ در زندگی ما خیلی مهم تر از تنها قشنگ تر کردن ظاهر چیزها یا ظاهر خویشتنه. متأسفانه این موضوع هم چون یه سریای دیگه رشته های پزشکی مکمل، اون گاه که مسئله ثابت کردن اون پیش کشیده می شه، وارد پهنه انرژیای نادیدنی یا به قول شکاکان وارد پهنه ماورا ءالطبیعه می شه و فهم اون واسه غربیا سخت می شه.

هرچند رنگ درمانی یه روش درمانی باستانیه تا سال ۱۹۳۳ کتابی معتبر به یکی از زبونای اروپایی درباره اون در دسترس نبود. در اون سال دانشمندی هندی به نام دینشاه قادیالی دایره المعارفی سه جلدی با عنوان the spectro chrometry encyclopidia چاپ کرد و شناخت رنگ درمانی و آموزش و تربیت پزشکان این رشته به واقع پس از چاپ اون کتاب به زبون انگلیسی شروع شد. اون در دایره المعارف خود بر نکته ای مهم تأکید می کنه؛ رنگا دارای نیروهای شیمیایی در فرکانسای عالی رتبه هستن و این نیروها اونقدر ظریف و نادیدنی هستن که ما معمولاً به توان و کیفیت و آثار اونا دسترسی ادراکی نداریم. امروزه محققان فیزیک و شیمی به کمک علم جدید طیف شناسی یا طیف نگاری تونسته ان بعضی موضوعات کتاب دینشاه قادیالی رو به شکلی قابل فهم تر توضیح بدن.

وقتی که عناصر شیمیایی در آتیش می سوزن، هر عنصر رنگی خاص تولید می کنه و این رنگ اساسیه که قادیالی میگه زمینه تندرستیه یا باید باشه. اون میگه نور به ظاهر سفید همه رنگای طیف رنگا رو با تعادلی هماهنگ داره، اما هروقت که تواناییا و کیفیات طیف بدن رو با اضافه کردن رنگی ناجور یا به قول اون رنگی غلط تغییر می دیم، باید انتظار پیدایش پریشونی (مریضی) در بدن رو داشته باشیم. اون میگه مواد غذایی، داروها، سموم و کلا همه مواد شیمیایی، توانا و انرژیای فعال دارن، چون اتمای اونا همیشهً در حال جذب و دفع و تغییر و تبدیلای خاص هستن، پس وارد کردن بی توجه یا ناآگاهانه عناصر شیمیایی غیرآلی (داروهای مصنوعی و فلزات و شبه فلزات ودیگر مواد معدنی) درون دستگاهی آلی (بدن آدمی) مانند اینه که به طفلی براده فولاد بخورانیم که اونو قوی تر کنیم.

قادیالی در دایره المعارف خود راه ساختن چراغای رنگ افشون خاص و خواص رنگا رو توضیح میده و راهنمایی می کنه که واسه هر درد و مریضی از چه نوع رنگی استفاده کنیم. اونم اینکه توضیح میده که چیجوری آب یا تیکه ای ماده قندی لاکتوز رو با اضافه کردن رنگی خاص، دارای فایده های درمانی واسه یه مریضی خاص کنیم.

رنگ درمانی، نور درمانی و سنگ درمانی(سنگ کوارتز کریستال) که رابطه نزدیک با اون دو داره، در سی سال گذشته محبوبیت زیاد در آمریکا یافته ان و اینک صدها دکتر اون سه روش در اون کشور شکلای جور واجور قابل تصور از اونا رو به علاقمندان عرضه می کنن. اما تعداد رنگ پزشکان در کشورای اروپایی جوری زیاد نیس.

رنگ درمانی بخشی مهم از طب آیورودا رو شکل میده و استفاده ای گسترده در هندوستان و کشورای همسایه اون داره. هرچند رنگ درمانی در کشورای غربی هنوز مرحله بچگی خود رو می ذارن، وضعیت الان و محبوبیت در حال افزایش اون نشون دهنده آینده ای برجسته س، مخصوصا اگه تحقیقای بیشتر به محققان شکاک نسبت به پزشکی مکمل ثابت کنن که این روش درمانی واقعاً مؤثر و خوبه. حالا خوبیش اینه در چند سال گذشته در بین ده ها کتاب که درباره ویژگیای جورواجور رنگا و فایده های درمانی اونا چاپ و پخش شدن چند کتاب با اعتبار علمی وجود داشتن.

منبع: کتاب ۳۲ روش درمانی نامتعارف

جمع آوری سلامت اکاایران