اثرات مخرب دیابت بر بافت دندان ها | بیماری

: بروز التهاب در دور و بر بافت دندون

دیابت با تغییر در میکروبیوم دهن احتمال بروز التهاب در دور و بر بافت دندون ها رو زیاد می کنه. مطالعه نوین محققان دانشگاه پنسیلوانیا نشون میده میکروبیوم دهن تحت تاثیر دیابت بوده و با تغییر در اون موجب افزایش مریضی زایی می شه.
این تحقیق نه فقط نشون داد که میکروبیوم دهانی موشای گرفتار به دیابت تغییر کرد بلکه این تغییر مربوط به افزایش التهاب و از بین رفتن استخون بود.
دانا گریوز، محقق ارشد این مطالعه، در این باره میگه:«ما در این مطالعه با تعیین میکروبیوم دهن موشای دیابتی شروع کرده و اونا رو با موشای سالم مقایسه کردیم. ما دریافتیم میکروبیوم دهن موشای دیابتی متفاوت از موشای سالم بود.»

 

 

: اثرات داغون کننده دیابت بر بافت دندانا

اثرات دیابت بر بافت دندانا

 هم اینکه به گفته گریوز، موشای دیابتی دارای مشکلات بافت دندانی از جمله از بین رفتن استخوانای محافظ دندون ها بودن و اندازه IL-17شان زیاد شده بود. افزایش IL-17 که مولکول مهمی در عکس العمل ایمنی و التهابه با بیماریای بافت دندون ربط داره.
محققان تاکید می کنن بیماران دیابتی می تونن با حفظ بهداشت دهن، از بروز این مشکلات دندانی پیشگیری کنن.

اثرات داغون کننده دیابت بر بافت دندانا

برگرفته از مهر/ی

.

منبع : namnak.com