تاثیر ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا-پایان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرها و عوامل مؤثر در تعیین محدوده اختیارات تفویضی:

اگرچه شخصیت و بینش یک مدیر می­تواند در تعیین محدوده و اندازه تفویض اختیارات یک مدیر مؤثر باشد اما واقعیت‌هایی فراتر از خواست و تشخیص مدیر در این امر دخیل­اند که ذیلاً به آن­ها تصریح می­گردد:

بهای تصمیمات متخذه یا ارزش و قیمت اتخاذ تصمیمات: یکی از عمده­ترین عوامل تعیین کننده حدود و اندازه اختیارات تفویضی آثار مالی تصمیمات می باشد. هر چه آثار مالی، تصمیماتی که اتخاذ می گردد بیشتر باشد یا بازتاب تصمیمات اتخاذی در بقاء رشد و توسعه سازمان تأثیر عمده تری داشته باشد، این قبیل تصمیمات و اختیارات مربوط به اتخاذ آن­ها بایستی در سطوح بالای سازمان متمرکز گردد. علت این تمرکز نیز آن می باشد که مدیران این رده سازمان اطلاعات بیشتری از شرایط و اوضاع و احوال سازمان دارند و لذا در مقایسه با مدیران رده‌های پایین­تر با احتمال کمتری مرتکب اشتباه می­شوند. به علاوه مسئولیت تصمیمات با اهمیت نیز قانوناً به عهده آنان می باشد.

اساسی­ترین پیش شرط­های تفویض اختیار موثر عبارتند از: مدیر مایل باشد به زیر دست آزادی اقدام واقعی بدهد و بدین وسیله کارها و وظایف خودرا به وی واگذارکند.

ارتباطات آزاد بین مدیر و زیر دست مستقر باشد. مدیر بتواند عواملی زیرا فرهنگ سازمانی را مطالعه و درست تجزیه و تحلیل نماید و نیز شرایط انجام کارها و توانائی­های زیردستان را به شیوه­ای مناسب تجزیه و تحلیل کند.

مشخص کنید که چه کارهایی را می­توانید به دیگران واگذار کنید.

بایستی تصمیم گرفت که چه کارهایی را بایستی به چه کسانی محول نمود.

بایستی سیستم بازخورد نتایج به وجود آورد.

 

2-1-9گام های تفویض اختیار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تفویض اختیار چهار مرحله دارد که عبارتنداز:

      تعیین نتایج مورد انتظار: اولین قدم در تفویض اختیار این می باشد که مشخص گردد از انجام وظیفه چه انتظاری می­رود یعنی بایستی معلوم گردد که از انجام فعالیت مورد نظر چه نتایجی بایستی به دست آید.

واگذاری وظایف به زیر دستان: دومین قدم در تفویض اختیار این می باشد که وظایف به زیر دستان واگذار گردد و در این مرحله می باشد که بایستی ظرفیت و توانایی هر یک از کارکنان را برای انجام وظایف مورد توجه قرار داد. یعنی بهره گیری مناسب و مطلوب از نیروی انسانی را بایستی مقصود داشت. در هر صورت، توزیع و تخصیص وظایف بین کارکنان بایستی متناسب و متوازن باشد.

کریس آرجریس معتقد می باشد که توسعه مسئولیت فردی، هم برای کارکنان و هم برای سازمان دارای تاثیر می باشد. فرصت دادن به افراد برای این که ضمن کار، رشد و بلوغ حاصل کنند به آنان کمک می­کند تا برای تحقق هدف­های سازمان قابلیت­ها و توانائی­های بیشتری را صرف کنند. اگر چه همه کارکنان نمی­خواهند مسئولیت بیشتری به آن­ها تفویض گردد یا با معضلات فزاینده­ای که مسئولیت ضرورتاً به بار می­آورد سروکار داشته باشند اما با وجود این، آرجریس مدعی می باشد که شمار کارکنانی که انگیزش آن­ها را می­توان با افزودن یا بالا بردن سطح مسئولیت­هایشان متناسب با اختیار بهبود بخشد بسیار بیشتر از آن می باشد که اغلب مدیران تصور می­کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟