مقاله فارسی رایگان دانلود پایان نامه مدیریت:شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار بوروکراسی ماشینی[1]:

استانداردسازی، مفهومی کلیدی می باشد که همه بورکراسی­های ماشینی بر آن تأکید دارند. سازمان­ها برای نیل به هماهنگی و کنترل به فرآیندهای کاری استاندارد شده متکی­اند. مشخصه­های عمده این سازمان­ها عبارت می باشد از: وظایف عملیاتی بسیار تکراری بوده، قوانین و مقررات بسیار رسمی می باشد، وظایف سازمانی در بخش­های وظیفه­ای گروه­بندی شده­اند، اختیار متمرکز می باشد و بر ساختار حاکم می باشد، تصمیم­گیری از سلسله مراتب تبعیت می­کند و نوعی ساختار سازمانی دقیق همراه با فرق بسیار واضح بین فعالیت­های صفی و ستادی حاکم می باشد در چنین ساختاری تحلیل­گران ستادی یعنی مهندسین و متخصصان زمان­سنجی و حرکت­سنجی، طراحان تبیین شغل، برنامه­ریزان، بودجه نویسان، حسابداران، حسابرسان و تحلیلگران سیستم­ها و روش­ها جای دارند.

از نقاط قوت بورکراسی ماشینی در توانایی آن در انجام فعالیت­های استاندارد شده به روشی بسیار کارآمد می باشد. فراگیربودن قوانین و مقررات جایگزین هرگونه آزادی اقدام مدیران می­گردد. عملیات استاندارد بوده و از رسمیت بالایی برخوردارند که در نتیجه تصمیم­گیری به صورت متمرکز را موجب می­گردد.

از نقاط ضعف این ساختار تعارضات فراوان بین واحدهای فرعی سازمان می باشد. اهداف وظیفه ای اهداف کلی سازمان را تحت شعاع قرار می دهند. از دیگر نقاط ضعف توجه بیش حد به قوانین شده واین باعث می­گردد در مواقعی که مسئله به وجودمی­آید که دقیقا با قوانین تناسب نداشته هیچ گونه مجالی برای تغییر و اصلاح وجود ندارد. بورکراسی ماشینی، فقط تا زمانی که کارکنان با مسائلی که قبلاً آن­ها را تجربه کرده­اند و همچنین برای تصمیمات برنامه ریزی شده، قوانینی از قبل مقرر شده کارآمد می­باشد.

بورکراسی ماشینی، در زمانی که سازمان اندازه سازمان بزرگ بوده، محیط ساده و با ثبات باشد، و تکنولوژی مورد بهره گیری، کارهایی تکراری را در بر دارد که استاندارد شوند، کارآمد می باشد. مانند اداره پست،شرکت­های دارای تولید انبوه، صنایع اتومبیل سازی، اداره وصول مالیات، شرکت­های هواپیمایی…

بیشتر وقایع احتمالی که این سازمان­ها با آن مواجه می­شوند، تجربه­هایی می باشد که با آن قبلاً برخورد کرده و قابل پیش­بینی بوده و تابع رویه­های رسمی شده می باشد.

ساختار بوروکراسی حرفه ای: این ساختار در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و به سازمان ها این امکان را داد تا متخصصین کارآزموده را برای انجام فعالیت­ها در هسته عملیاتی به کارگیرند و در عین حال به کارآیی لازم ناشی از استاندارد کردن فعالیت­های خود نیز نائل شوند. این طرح ترکیبی از استاندارد سازی با پدیده عدم تمرکز می باشد. کارکنان این نوع سازمان­ها بایستی دارای سطح بالای تخصص (و عموما افراد حرفه­ای) باشند.

افزایش چشمگیر و فوق العاده دانش بشری موجب شده که یک طبقه کلی از سازمان­هایی به وجود آیند که برای تولید کالا و ارائه خدمات فقط افراد متخصص و حرفه­ای را می­طلبد. این امر باعث گردیده نوعی طرح سازمانی احساس گردد که به جای تخصص­گرایی وظیفه­ای، به تخصص­گرایی اجتماعی متکی می باشد، که بر مبنای مالکیت فردی می باشد نه بر اساس تقسیم کار. در این ساختار، قدرت در هسته عملیاتی متمرکز می باشد، زیرا مهارت­های مهم مورد نیاز سازمان در اختیار آن­ها بوده و همچنین در بکار­گیری مهارت­های خود استقلال دارند (این امر از طریق پدیده عدم تمرکز محقق می­گردد)

ازنقاط قوت این ساختار، توانایی آن در انجام کارها و وظایف تخصصی که به مهارت­های بالای متخصصین نیاز دارد، را با همان کارایی نسبی، شبیه بوروکراسی ماشینی انجام دهد. متخصصین حرفه­ای در این ساختار نیازمند آزادی اقدام و استقلال کافی برای اثر بخش بودن کارها می­باشند که این امراز طریق واگذاری بخشی ازتصمیم­گیری­ها به این افراد توسط مدیریت عالی انجام می­گردد.

  1. Machine Bureucracy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟